Šport, ktorý spája

Hodnotiaca správa projektu

 V rámci projektu Šport, ktorý spája sa mali uskutočniť 3 činností, boli rozpracované ciele projektu, ako aj očakávané výstupy, či zapojenie rôznych zložiek.

  • Jednotlivé činnosti a ich hodnotenie

1.1.1. Zatvorenie oratória – Zatvorenie oratória sa uskutočnilo dňa 21. júna 2015 v priestoroch oratória. Uskutočnil sa hokejbalový turnaj, ako bolo naplánované v projekte, na ktorom sa zúčastnilo 8 mužstiev. Počet účastníkov turnaja bol 80, k tomu boli rozhodcovia a organizátori. Na ostatných akciách sa zúčastnili ďalšie deti, pre ktoré naši animátori pripravili rôzne stanovištia.

1.1.2. Otvorenie oratória – Otvorenie oratória sa uskutočnilo 6.9.2015 v priestoroch oratória. Uskutočnil sa plánovaný futbalový turnaj, ktorého sa zúčastnilo 6 mužstiev, dokopy 60 účastníkov, k tomu organizátori a rodičia. Pre menšie deti boli pripravené športové súťažné aktivity s možnosťou získavať žetóny a zakúpiť si ceny v bare.

1.1.3. Deň rodiny – Deň rodiny sa uskutočnil dňa 24.5.2015. Podľa projektu sa pre dospelých navaril guláš, pre ktorých boli pripravené otdoorové ponuky. Pre deti bola pripravená interaktívna hra v priestoroch oratória. Na aktivite sa zúčastnilo 200 ľudí, aj preto, že pršalo.

  • Celkové hodnotenie projektu

1.2.1. Ciele – Prvý cieľ sa podarilo splniť, nakoľko mohlo prísť k interakcii medzi účastníkmi, k ich spoznaniu sa a športovému zápoleniu. Druhý cieľ – ponúkli sme alternatívu k súčasnej postmodernej kultúre, ktorá sa sústreďuje na virtuálny priestor tým, že  sme mali fyzické aktivity. Tretí cieľ – pri všetkých podujatiach sme mali prítomných zodpovedných animátorov, ktorí boli na jednotlivých stanoviskách a pri turnajoch.

1.2.2. Cieľová skupina – Na všetkých našich podujatiach sa zúčastnili všetky tri vekové kategórie, ktoré sme plánovali pritiahnuť, pričom sa nám na každú aktivitu podarilo dostať aj dospelých, ktorí nielen prišli so svojimi deťmi, ale aj v rámci jednotlivých ponúk, určených výhradne pre nich.

1.2.3. Dopad projektu: pri hodnotení dopadu môžeme vychádzať len z ohlasov, ktoré boli veľmi pozitívne, čo sa týka ich zvnútornenia – toto je veľmi ťažké hodnotiť. Čo sa týka kvantitatívnych ukazovateľov – na Hokejbalový krúžok sa prihlásilo na začiatku septembra 20 nových členov, z ktorých už viacerí nechodia, no našťastie sú niektorí, ktorí sa aj uchytili. Do klubu KŠK sa prihlásilo 15 členov, z ktorých veľká väčšina chodí naďalej.

 

V Žiline 9.12.2015

Mgr. Marián Drahoš
koordinátor projektu

DSC00010 DSC00011 DSC00012 DSC00013 DSC00014 DSC00015 IMG_0180 IMG_0216 IMG_0282 IMG_0284 IMG_0312