Skús, čo dokážeš na vode 4!

Číslo zmluvy 75/2022
Názov projektu Skús, čo dokážeš na vode 4!
Dátum konania projektu od 1.7.2022
Dátum konania projektu do 31.10.2022
Predkladateľ Ing.Renáta Daníková

Cieľom projektu bolo:
Motivovať deti k aktívnej športovej činnosti. Zmysluplné trávenie voľného času.Podľa našich skúseností naša ústretovosť k týmto voľnočasovým aktivitám detí vedú k ich pravidelným návštevám nášho areálu , čím u nich vzniká návyk k pravidelnému športovaniu v prírodných podmienkach. Z
našej strany podporujeme športové aktivity odborným dozorom a asistenciou našich skúsených vysokokvalifikovaných trénerov. Chceli sme program voľnočasových aktivít detí doplniť o veľmi atraktívne podujatia a to splavovanie riek Váhu, Oravy.

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
Športové voľnočasové aktivity realizované v našom areáli (športové dni, vodácke tábory, súťaže) sme v tomto roku rozšírili o atraktívne splavovanie riek . V mesiaci júl sme zorganizovali vodácky kemp v Dolnom Kubíne, kde si deti splavili rieku Oravu. V septembri sme organizovali športové dni, kde si
deti splavili rieku Oravu a Váh. Deti, ktoré sa zúčastnili splavov museli prejsť určitým vodáckym výcvikom, aby boli schopní ovládať loď, a museli mať bezpečnú vodácku výstroj (prilby, špricky , plávacie vesty, pádla ). Aj vďaka financiám, poskytnutými Mestom Žilina, sme mohli zakúpiť ďalšiu
vodácku výstroj.

Mediálne výstupy

web stránka – 7-11/2022 – fotogaléria
pozvánka – 7-9/2022 – pozvánka na kempy, splavy, športové dni

Galéria