Skús, čo dokážeš na vode 2!

Číslo zmluvy: 32/2020-OŠKŠCRMR/2020
Názov projektu: Skús,čo dokážeš na vode 2!
Dátum konania projektu: 31.10.2020
Predkladateľ: Ing.Renáta Daníková

Cieľom projektu bolo: Našim cieľom je aj tento rok aktívne zapájať deti do športovania a to na našom kanály a v lodenici. Chceme deti motivovať k takémuto športovaniu a preto pre ne pripravujeme veľa športových aktivít, súťaže, športové dni, kempy. Zvýšením kvality aktivít a úrovne bezpečnosti budeme môcť dovoliť väčšiemu počtu detí sa zúčastniť na našich aktivitách. Budeme môcť aj zvýšiť počet podujatí, a tým aj rozšíriť základňu nášho klubu.
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: Rok 2020 je veľmi špecifický. Napriek všetkým možným obmedzeniam a prekážkam sme sa snažili v čase, keď to bolo dovolené, pre deti spraviť, čo najviac športových aktivít. Zorganizovali sme preteky, vodácky kemp, sústredenia, športové dni. Veľkou pomocou pri organizovaní týchto podujatí bolo materiálové vybavenie, ktoré sme zakúpili z dotácie od Mesta Žilina. Hlavne sme zvýšili bezpečnosť, čo v tomto roku bolo nesmierne dôležité. Organizáciu pretekov, kempu a sústredení sme pomocou zakúpenej techniky zvládli oveľa ľahšie a lepšie. A deti zasa ocenili novú vodácku výstroj (prilby a špricky).
Sme radi, že aj s pomocou Mesta Žilina sa nám podarilo aktívne športovať. Deťom to veľmi prospelo a odmenou nám bola ich chuť a nadšenie. Ďakujeme!

Mediálne výstupy:

web, FB – 6-11/2020 – oznam
rozhlas na pretekoch – 7-8/2020 – oznam
tabuľa sponzorov – 6-11/2020 – logo mesta Žilina

Galéria: