Prázdninové POSUNKOVO

Číslo zmluvy: 103/2019 – OKŠCRMR/2019
Názov projektu: Prázdninové POSUNKOVO
Dátum konania projektu: 22.7.2019
Predkladateľ: Krajské centrum nepočujúcich ANEPS Žilina

Cieľom projektu bolo zapojiť zdravotne znevýhodnené deti počas letných týždňov do sveta farieb, hier, hudby, kurzov a tvorivých dielní ich zdravých rovesníkov,kde sa plnohodnotne zapájali do činnosti. Tábor POSUNKOVO trval 2 týždne, resp. 2 turnusy, kde sa prvého zúčastnilo 22 detí a v druhom turnuse 15 detí. V rámci tohoto tábora prebiehali hodinky posunkovanie, kde sa najmenší mohli naučiť základy posunkového jazyka. Prostredníctvom realizovaného tábora sme aktívne realizovali piatkové stretnutia starších sluchovo postihnutých, kde sme v rámci záujmových aktivít vysvetľovali ONLINE službu pre nepočujúcich, trénovali sme manuálne zručnosti a vysvetľovali sme aké je dôležité čítať pre rozvoj slovnej zásoby ako aj gramotnosti.Počas osláv Medzinárodného týždňa nepočujúcich sme zabezpečili aj prednášku Online tlmočenie pre nepočujúcich.
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: Projektom sme sa snažili odstrániť bariéry a podporiť tak znevýhodnenú sociálnu skupinu a ľudí so sluchovým postihnutím. Pri tábore sa veľmi dobre spolupracovalo s detičkami a každý deň sa naučili nové posunky, mohli tak pomáhať detičkám so sluchovým postihnutým. V rámci projektu sa využíval aj tablet, kde je Anroid program a mohol sa pohodlne stiahnuť okamžitý prepis, ktorý využívame aj v zariadení.
Finančné prostriedky boli využité na zakúpenie tabletu, občerstvenia, obedov, materiálneho zabezpečenia,
polygrafických služieb a splufinancovania.

Mediálne výstupy:
Facebook – 7/2019 – každodenné zverejňovanie fotiek
Facebook – 8/2019 – zverejňovanie fotiek
Facebook – 9/2019 – zverejnenie fotiek