Pomáhajme vyrásť

Číslo zmluvy: 115/2019 – OKŠCRMR/2019
Názov projektu: Pomáhajme vyrásť
Dátum konania projektu: 18.6.2019
Predkladateľ: Spojená škola Kráľovnej pokoja

Tieto veci budú mať podľa nás pozitívny dopad na ich ďalší každodenný život. Každý by mal myslieť na to, čo je a snažiť sa o čo najzdravšie prostredie, v ktorom žije. A toto je cesta, ako to dosiahnuť. Začať s dokonalým spoznávaním prírody v skorom veku.
Projekt pod názvom „Pomáhajme spolu vyrásť“ zameraný na environmentálnu výchovu a vzdelávanie sme sa snažili realizovať prostredníctvom praktických krokov.
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: S realizáciou sme začali už v máji, napriek tomu, že projekt bol schválený až 10.6.2019. Projekt realizovali aj počas školských prázdnin, kedy sme pre deti organizovali tri tábory a následne aj v septembri, kedy sme pre rodičov s deťmi zorganizovali už tradičnú spoločnú rodinnú brigádu.
Realizácia prebehla na viacerých úrovniach a to formou výučbových programov pre deti, tvorbou záhonov a realizáciou prírodnej školskej záhrady.
Ďalej sme vytvorili kompostovisko a naďalej realizujeme získavanie biologického odpadu tak zo školskej jedálne ako aj zber biologického odpadu produkovaného v triedach. Spoločne s rodičmi našich detí sa nám podarilo vybudovať niekoľko záhonov a vypestovať niekoľko rastlín zo semien alebo priesad. Deti pripravovali pôdu, zbavovali ju buriny, zhromažďovali biologický odpad zo školskej záhrady a starostlivo sa starali o svoje rastlinky. Vyjadrujeme poďakovanie Mestu Žilina za finančný príspevok na realizáciu tohto projektu a srdečne Vás pozývame na návštevu našich školských záhonov – najlepšie na jar 2020 🙂

Mediálne výstupy:
Pozvánka na brigádu – 28.9.2019 – na FB a web stránke školy