Podsvetlo – nové svetlo do starej tmy

Číslo zmluvy 50/2021-OŠKŠCMRMR/2021
Názov projektu Podsvetlo – nové svetlo do starej tmy
Dátum konania projektu 12.10.2021
Predkladateľ Ints Plavnieks

Cieľom projektu bolo:
Zámerom je vytvorenie svetelnej inštalácie v podchode, ktorý spája mestskú časť Závodie, železničnú zastávku Žilina- Záriečie s centrom mesta.
Inštalácia má plniť 2 primárne funkcie:
1.) spríjemniť prechádzajúcim ľuďom prechod nehostinným a neestetickým podchodom a zvýšiť v ňom viditeľnosť
2.) vniesť do verejného priestoru umelecko-výtvarný prvok, ktorý bude slúžiť ako spojka medzi mestom, mestskou časťou Závodie aj železničnou zástavkou Záriečie a kultúrnym centrom Stanica na druhej strane
podchodu.

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
Ciele sa podarilo naplniť. Na realizácii sme pracovali od júna 2021. V októbri 2021 sme svetelnú inštaláciu v podchode pod Rondlom v Žiline dokončili a slúži verejnosti. Je vytvorená z energeticky nenáročných LED trubíc. Realizácia bola konzultovaná aj s útvarom hlavného architekta mesta Žilina. Svetelná inštalácia je naprogramovaná a svetlá dynamicky pulzujú. Okrem autora Intsa Plavnieksa na nej spolupracoval aj svetelný dizajnér Robert Farkaš. Financie boli použité v súlade s plánovaným rozpočtom. Časť finančnej
podpory sme použili na nákup materiálu – LED svetlá, svetelné trubice a elektrikársky materiál k
osvetleniu. Ďalšiu časť sme použili na odborná elektrikárska práca a práca spolupracujúcich expertov na svetelný dizajn.

Mediálne výstupy

Facebook kultúrneho centra Stanica Záriečie – 16. októbra 2021 – video
Facebook kultúrneho centra Stanica Záriečie – 12. októbra 2021- fotografie

Galéria

Príprava svetelnej inštalácie v podchode pod Rondlom

Svetelná inštalácia v podchode pod Rondlom.

Svetelná inštalácia v podchode pod Rondlom.

Propagácia svetelnej inštalácie na sociálnych sieťach

Autor inštalácie Ints Plavnieks a spolupracovník Róbert Farkaš.