PARK 1977/2016 – reprezentačná obrazová publikácia

Zámerom vydania publikácie Park 1977/ 2016 je ukázať širokej laickej i odbornej verejnosti dôležitú funkciu mestského parku pre ľudí, ktorí v ňom trávia svoj voľný čas. V prípade nášho  mestského parku SNP je veľmi dôležitý aj fakt, že sa v dohľadnej dobe plánuje jeho rekonštrukcia. Realizovaním fotografickej publikácie sa navždy uchová časovo-priestorový dokument uplynulej doby. Publikácia bude tiež slúžiť aj na reprezentačné účely mesta Žilina.

Vyhotovila Zdenka Bačová-Photoart Studio