NEO

HODNOTIACA SPRÁVA PROJEKTU NEO

č.149/2015-OKŠCRMR/2015

Finančná podpora mesta Žilina v sume 500 € prispela k rozvoju sociálnych služieb poskytovaných OZ FLEXI OPATROVATEĽSTVO – konkrétne službu monitorovania a signalizácie potreby pomoci/MSPP/.

Službu MSPP sme registrovali na jar 2015. Vďaka podpore z Kia nadácie sme zakúpili  prvých 23 telekomunikačných zariadení NEO. Službu  sme začali propagovať,  seniori si ju však za 13 eur mesačnej platby nemôžu dovoliť. Reklamu sme preto stiahli a prehodnotili projekt. Nakoľko chceme  sociálne služby s použitím modernej telekomunikačnej technológie aj naďalej poskytovať,  rozhodli sme sa pre poskytovanie bezplatnej služby /na obd.1 roka/.Ide nám o propagáciu služby, ktorá je pre seniorov málo známa. Je potrebné, aby sme rokovali o možných finančných podporách zo strany mesta či ŽSK. Služby sú pre osamelo žijúcich seniorov ideálnou voľbou ako zotrvať vo svojom prirodzenom prostredí a zároveň mať istotu a pocit bezpečia pri nepredvídaných situáciách. Aby služba mohla profesionálne fungovať, je nutná jej širšia propagácia v regióne, zriadenie dispečingu (vybavenie kancelárie už máme), zamestnať 4 terénnych soc. pracovníkov, výjazdové vozidlo (máme)…I napriek ešte dlhej ceste na ktorú sme sa vydali chcem poďakovať za finančnú pomoc z mesta, ktorú sme sa rozhodli investovať práve do inzercie sociálnej služby – propagácia a na nákup farebnej tlačiarne.

 

Ing. Zuzana Miková

20150827_175002 20150827_175256 20150901_105804