Na Zemi dobre mi

Vyhodnotenie projektu – 53 / 2015 – OKŠCRMR/ 2015

Podľa zámeru projektu sme vytvorili divadelné predstavenie syntetizujúce viaceré prvky – bábka, materiál,  text, hudba, pohyb, s použitím kombinovaných foriem bábkového divadla a divadla predmetu.  V kombinácii s neformálnym vzdelávaním  pridávame  k téme prvky environmentálnej výchovy. Našim zámerom je nielen prinášať umelecky hodnotné projekty, ale u cieľového diváka hravou formou podporiť spoločenskú a ekologickú angažovanosť mladých ľudí.

Predpremiéra projektu bola v Banskej Štiavnici na festivale Salamandrové dni 11.9.2015. Premiéra bola v Žiline v ZOC Max 17.10.2015. Aktuálne má projekt 16 repríz (v rátane festivalov – Sám na javisku – Trenčín /off program/, Festivalová jeseň – DK Ružinov), v žiline a okolí sa bude projekt reprízovať v nasledovnom období… V roku 2016 tiež máme zazmluvnených približne 40 repríz – organizované predstavenia pre materské a základné školy v Žiline, v širšom a bližšom okolí, aj v Čechách (počet repríz bude narastať, na koniec roka budeme informovať Mesto Žilina o ďalšom priebehu a reprízovanosti projektu).

Tvorcovia projektu:

Réžia: Lucia Lasičková,   Scenár: Jakub Lužina,   Dramaturgia, produkcia: Michal Legíň,  Hudba: Lukáš Cintula,  Scéna a Bábky: Lucia Lasičková, Účinkujú: Jakub Lužina, Alena Vojteková / Michal Legíň

Medializácia:

  • Sociálne siete
  • Objednávatelia predstavení vo svojich propagačných materiáloch
  • Ponukové e-maily adresované 90 % materským a základným školám, kultúrnym inštitúciám
  • video trailer „Na Zemi dobre mi“: https://www.youtube.com/watch?v=kqUp09qTLN0

foto foto2 foto3 foto4 plagát