Efektívne využívanie areálu vodného slalomu a zjazdu pod Dubňom

HODNOTIACA SPRÁVA

Finančný príspevok z grantu (Zmluva o poskytnutí grantovej dotácie č. 109/2015 – OKŠCRMR/2015) bol použitý na svojpomocné nainštalovanie ozvučenia pretekárskej trate v areáli vodných športov pod Dubňom. Časový horizont (máj – október) sa nám podarilo dodržať. Využila sa tak možnosť informovať verejnosť a návštevníkov o práve prebiehajúcom podujatí a taksito aj pretekárov o ich podanom výkone. Týmto krokom sa úroveň  nášho areálu, ako aj pretekov opäť zvýšila. Vďaka vyššej úrovni veríme, že sme prispeli k väčšej návštevnosti  areálu  ďalších športových  nadšencov nielen zo Žiliny.

Ozvučenie  skladá z niekoľkých  častí a to: z reproduktorov, ktoré sú rovnomerne rozmiestnené popri trati a z ústredne. Aby sa predišlo odcudzeniu alebo znehodnoteniu vplyvom počasia, reproduktory sú ľahko odnímateľné a používajú sa iba v prípade konania pretekov.

Veríme, že aj v budúcnosti sa náš klub ŽKV bude môcť podieľať, v spolupráci s mestom Žilina, na skvalitňovaní životného prostredia a podpore športového povedomia v radoch verejnosti a ukážeme tak, že Žilina je krásne mesto s budúcnosťou.

 

Alexander Simon

Štatutárny zástupca

Žilinský klub vodákov Žilina

IMAG0001 IMG_20150824_162711 IMG_20150905_154157