Minikáry pre všetkých

Číslo zmluvy: 36/2020
Názov projektu: Minikáry pre všetkých
Dátum konania projektu: 4.7.2020
Predkladateľ: EKOsport Žilina – OZ

Cieľom projektu bolo: Cieľom projektu bolo priblíženie minikár širokej verejnosti v rámci Žiliny a ich zapojenie sa do pravidelnej športovej prípravy. Čo sa aj podarilo, keďže máme ďalších nových záujemcov o tento šport.
najmä z radov detí, mládeže .
V rámci naplnenia cieľa zviditeľnenia mesta Žilina ako centra automobilového priemyslu, ktoré podporuje i
ekologickú oblasť motoršportu sme predčili očakávanie, keďže kvalitatívna úroveň priebehu samotných pretekov bola na veľmi vysokej úrovni.
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: Finančné prostriedky boli použité na nákup minikáry. Na základe kúpy minikáry, sa zrýchlil priebeh samotnej súťaže, keďže nedochádzalo k
dvojnásobnému využívaniu minikáry, čím boli preteky aj pre diváka zaujímavejšie. Minikára tiež poslúžila viacerým záujemcom z radov verejnosti vo voľnej jazde. Mohli si to vyskúšať viacerí, čo malo za následok príliv nových členov do klubu, ktorí ju budú využívať v nadchádzajúcom období.

Mediálne výstupy:

TV Raj – 10.7.2020 – športové správy v TV – reportáž
TV Severka – 7.7.2020 – športové správy v TV, reportáž na YouTube
Facebook – 4.7-7.7.2020 – https://www.facebook.com/EKOsport-%C5%BDilinawwwminikarysk-
1958072444523035
Žilinský Večerník – 7/2020 – článok v športovej rubrike
RTVS – Slovenský rozhlas -Pozor
zákruta -10.7.2020 – rozhovor v rozhlase

Galéria:

cof