„Mimi a Líza“ zážitkový letný tábor

Zážitkový letný tábor „Mimi a Líza“ organizovaný občianskym združením Klub malých umelcov sa uskutočnil v dňoch 7.7.-14.7.2018 v penzióne Svätopluk v Korytnici pri Liptovskej Osade. Tohto pobytového tábora sa zúčastnilo 21 detí, 1 zdravotníčka, 1 animátorka a 2 pedagogičky. Nakoľko tohtoročný tábor bol pokračovaním spolupráce so slabozrakými a nevidiacimi deťmi, ktorá bola naštartovaná tanečno-dramatickým projektom SZUŠ Ružová 1637 v Žiline s názvom „Mimi a Líza“,   za slabozrakých a nevidiacich sa zážitkového tábora zúčastnili Danielka Šimášková a René Bubník.

Spolupráca so slabozrakými a nevidiacimi bola prostredníctvom Únie slabozrakých a nevidiacich Slovenska zahájená v SZUŠ Ružová v apríli 2018, čoho dôkazom bola aj priama participácia slaborakých a nevidiacich detí na predstavení Mimi a Líza v Dome odborov 3.6.2018. Rovnomenný pobytový zážitkový tábor v Korytnici je pokračovaním tejto spolupráce v zmysle zážitkov a poznania zdravých detí „aké je byť nevidiacim“ a ich výchovy a vzdelávaniu „ako byť empatickými, tolerantnými a nápomocnými“. Samotný tábor je dôkazom vhodnej a prirodzenej integrácie zrakovo postihnutých detí medzi zdravé deti, vzájomným spoznávaním seba navzájom získali nové skúsenosti, čo pozitívne ovplyvnilo názor a pohľad detí a mládeže na ľudí s akýmkoľvek postihnutím. Týmto boli ciele projektu splnené.

Deti mali možnosť v tábore každý deň zvoliť si medzi troma „dielničkami“ – výtvarnou, tanečnou a športovo-spoločenskou. Vo výtvarnej dielničke deti vytvárali ihelníčky krajčíriek dvojičiek, kvety z ďzungle pána Zelinku, ježkov zo zvieratiek z pexesa, pavúčikov zo stašidelného hradu Mimi a Lízy, stromčeky šťastia ako tieňostrom, srdiečka ako symbol videnia srdcom, či maľovali na kamienky. V tanečnej dielničke sa venovali zumbe a improvizáciám v prírode. V športovo-spoločenskej dielničke mali možnosť hrať loptové hry, skákať na švihadlách, či zahrať si niektorú zo spoločenských hier. V pondelok 9.11.2018 sme navštívili Vodný svet Gothal pri Liptovskej Osade a vo štvrtok 12.7.2018 sme absolvovali výlet na Donovaly, kde si deti mohli zvoliť niektorú z atrakcií ako povoziť sa na bobovej dráhe, zaskákať si na trampolínach, či odviesť sa lanovkou na Novú Hoľu. Počas celého pobytu v Korytnici deti pravidelne navštevovali liečivé pramene, z ktorých pili minerálnu vodu. Počasie nám prialo, a tak si deti dosýta užili tamojšiu prekrásnu prírodu. Pani učiteľky s animátorkou pripravili deťom každý deň veľa zábavných hier a súťaží, mnohé z nich boli orientované na získanie zážitku a vnemu bez použitia očí, t.j. priblížiť svet a život nevidiacich.

Ako pedagóg SZUŠ hodnotím spoluprácu so zrakovo postihnutými deťmi a ich rodičmi veľmi pozitívne, zdravé deti boli voči slabozrakým a nevidiacim deťom veľmi vnímavé, pozorné, radi si zakúsili, aké to je byť v ich koži. Pomáhali im so všetkým čo bolo potrebné, vznikli medzi nimi kamarátske vzťahy. Deti zrakovo postihnuté sa veľmi prirodzene integrovali medzi zdravé deti, tešili sa z ich pozornosti a verím, že zažili veľa krásnych chvíľ v ich prítomnosti. Dúfam, že takto naštartovanú spoluprácu budeme mať možnosť ešte ďalej rozvíjať.

Dňa: 16.7.2018                                                                 Zapísala: Ing. Petra Nováková, PhD.