35 rokov aktivity, mobility, integrity – zlepšenie kvality života pohybovo znevýhodnených občanov

Projekt bol rozdelený na 2 časti:

  1. Rehabilitačno vzdelávací deň v Turčianskych Tepliciach

Akcia sa uskutočnila 21. 9. 2018. 35 členov zákl. organizácie sa v rámci plávania v aquaparku Turč. Teplice naučilo viaceré cviky , ktoré je možné vykonávať vo vode.

Po obede sa uskutočnil seminár na tému – Škola chrbta

Prítomní sa oboznámili so základnými pojmami správny postoj, správne sedenie, ležanie, vstávanie a chôdza. Ďalej im bola zdôraznené správne používanie ortopedických pomôcok (barly, palice a ich správna dĺžka).

Lektorka (M. Antalová) názorne ukázala cviky na spevnenie svalstva chrbtice, dolných a horných končatín, ktoré pomôžu pri zlepšení si alebo aspoň udržaní telesnej kondície. V krátkosti hovorila o význame cvičenia pre každého , teda i postihnutého.

  1. Slávnostná členská schôdza pri príležitosti 35. výročia založenia zákl. organizácie Žilina – Vlčince

Schôdza sa konala 3. 10. 2018 v Dennom centre Žilina – Bytčica. Zúčastnilo sa jej  66 členov a 23 hostí. Po kultúrnom programe (účastníčky celoslovenskej súťaže telesne postihnutých v prednese poézie a vlastnej tvorby – Kremnická barlička) predsedníčka ZO prečítala správu o činnosti za 35 rokov. Aktívny členovia boli za svoju prácu vyznamenaní striebornou a zlatou medailou Slov. zväzu telesne postihnutých, ktoré im odovzdala predsedníčka zväzu M. Vrábľová, ktorá zároveň odovzdala i ďakovné listy SZTP organizáciám, ktoré najviac pomáhajú ZO. Rada ZO pripravila a odovzdala ďakovné listy aktívnym členom. Každý účastník obdržal pri prezentácii Pamätný list pri príležitosti výročia. Príhovory hostí začala predsedníčka SZTP M. Vrábľová, ktorá vysoko hodnotila prácu zákl. organizácie a potom hovorila o najakútnejších problémoch pohybovo znevýhodnených občanov a ich súčasnom riešení. Ďalej sa prihovoril prednosta MsÚ Žilina P. Groma, predseda Okresného centra SZTP Žilina J. Capek, majiteľ penziónu Milka Turč. Teplice, kde pravidelne absolvujú naši členovia kurzy sociálnej rehabilitácie. Pri organizácii akcie nám veľmi pomohli členky denného centra a hlavne vedúca M. Žideková.

V rámci akcie bola inštalovaná výstavka ručných prác. Plánovaná výstava fotografií sa nemohla uskutočniť, lebo tie boli na celoslovenskej výstave telesne postihnutých fotografov v Bratislave.

Na uvedenej akcii boli nahrané rozhovory s členmi redaktorkou rozhlasu Regina a viac o práci hovorila predsedníčka ZO v relácií Portréty, tiež na tejto rozhlasovej stanici.  Článok v našom zväzovom časopise TP+TP bude uverejnený až koncom roka, lebo tento vychádza iba 4-krát ročne.

Antalová Mária