LUKOSTRELECKÉ „OPEN DAYS“

Dňa 27.5.2018 sa uskutočnilo podujatie Lukostrelecké „Open Days“ určené pre širokú

verejnosť, tak deti ako aj dospelých. Uskutočnilo sa ako súčasť lukostreleckého preteku pre

deti a mládež v Žiline, ktorý organizoval LK REFLEX Žilina v rámci 4. ročníka tzv.

Podtatranskej ligy.

Streľbu z luku si prišlo vyskúšať viac ako 30 detí a mladých ľudí a naprázdno neobišli

ani ich rodičia. K dispozícii boli slabšie luky pre deti ale aj silnejšie luky pre dospelých

strelcov. Každému záujemcovi sa individuálne venoval člen klubu, ktorý im vysvetlil

základné veci od postoja až po uchytenie luku, náťah, mierenie a výstrel. Prvé rany boli

trošku bojazlivejšie, ale postupne sa strelci osmelili a dokonca medzi sebou súťažili aj v

streľbe do balónikov.

Víťazi a detskí strelci boli odmenení sladkosťami a drobnými upomienkovými

predmetmi. Niektorí strelci sa opakovane vrátili a potvrdili tak, že lukostreľba je nielen šport

ale aj zábava pre celé rodiny. Na Open Days sa zúčastnili nielen rodinní príslušníci a priatelia

členov klubu, ale aj  ďalší záujemcovia, ktorí sa o podujatí dozvedeli z webstránky mesta

Žilina.

Stanovište bolo páskou vyhradené v bezpečnom priestore a v dostatočnej vzdialenosti

od miesta konania pretekov a pohybu ľudí. Na bezpečnosť strelcov a okolia po celý čas

trvania podujatia dohliadali členovia LK REFLEX Žilina.

Do prípravy podujatia sa zapojilo takmer 30 dobrovoľníkov – členov a sympatizantov

LK REFLEX Žilina. Zapojili sa do prípravy a kontroly streleckého vybavenia (luky, šípy,

stojany, terčovnice), vytvorenia stanovišťa a aj priamo počas podujatia, kedy sa venovali

záujemcom o streľbu z luku.

Za účelom zistenia spätnej odozvy boli účastníci podujatia oslovení krátkou anketou.

Otázky sa týkali ich predchádzajúcich skúseností so streľbou z luku, ich dojmov

z organizačného zabezpečenia podujatia a prístupu členov LK REFLEX Žilina ako aj ich

názoru na lukostreľbu ako športovú resp. voľnočasovú aktivitu. Zaujímavým zistením bol

fakt, že 80% účastníkov dovtedy nemalo žiadne skúsenosti s lukostreľbou a na našom

podujatí si ju vyskúšali po prvý krát. O to radostnejšie bolo, že sa na stanovište opakovane

vrátili niekoľkokrát. Všetci účastníci sa pozitívne vyjadrili k organizácii podujatia a uviedli,

že lukostreľba môže byť resp. je vhodnou aktivitou pre rozvoj osobnosti najmä u mladých

ľudí.

Streľbu z luku si vyskúšali rôzne vekové kategórie, od najmladších detí vo veku 6-7 rokov až

po dospelých vo veku 40-50 rokov. Tým sa potvrdilo, že lukostreľba nepozná vekové

obmedzenie a môžu sa jej venovať celé rodinné klany.