Komunitné kompostovanie v Žiline

O histórii projektu si môžete prečítať v záverečnej správe z roku 2017. Po skúsenostiach z minulého roka sme zistili, že ak chceme pokračovať v rozvoji projektu, musíme zabezpečiť jeho udržateľnosť. A to po ľudskej, ekonomickej aj komunikačnej stránke. Preto sme k činnosti prevádzky kompostérov pridali činnosti ako vzdelávanie, šírenie osvety a prevádzku elektronického obchodu. Prečo je náš e-shop výnimočný si môžete prečítať v našom blogu. Od leta 2017 sa stretávame s ľuďmi na rôznych akciách, kde ľuďom radíme, odpovedáme na otázky a propagujeme kompostovanie v rôznych formách, napríklad v byte, firme, či škôlke pomocou kalifornských dážďoviek.

Za opomenuteľné informácie v rámci projektu Komunitné kompostovanie v Žiline za rok 2018 považujeme nasledujúce riadky.

Potvrdzujeme, že obyvatelia majú záujem separovať bioodpad zo svojich domácností, no chýba im aktivita v prebratí plnej zodpovednosti za svoje (bio)odpady. Ak chceme znižovať množstvo odpadov ako ľudia, musíme vnímať, že ľudia po celom svete nie sú všeobecne konzumenti, ale producenti odpadov. Taktiež je potrebné vnímať odpad ako cennú surovinu.

Prvý rok testujeme 2 nové komunitné kompostéry na Bajzovej ulici. Celý rok sme plánovali zapájať človeka v hmotnej núdzi, avšak pomocník Peter Kraus, ktorý s nami pracoval v spolupráci s Úradom práce si našiel prácu na plný úväzok a od apríla 2018 nám pomáhal len výnimočne. Veľkým pozitívom bolo, že v tej dobe nám po organizovaných stretnutiach s obyvateľmi pomáhal pán Ľuboš Konrád, ktorému ďakujeme za výpomoc. Vďaka nášmu zástupcovi Pavlovi Grigovi, nám pomáha nový dobrovoľník Róbert Hájek a je na Bajzovej na čom stavať. Preto vyzývame obyvateľov, ktorí by chceli priložiť ruku k dielu a vyrábať si so susedmi domáce hnojivo, aby sa aktívne zapojili. Stále hľadáme dobrovoľníkov pri prevádzke kompostérov. Novým záujemcom o kompostovanie na sídliskách v Žiline sme prezentovali podmienky vzniku a udržateľnosti nových komunitných kompostérov, ktoré nájdete na našej webstránke po Novom roku. Radi by sme objavili skupinku aktívnych susedov, ktorým zadovážime komunitný kompostér, ktorý bude sebestačný.

Udiali sa zmeny pri našich prvých prototypoch kompostérov na Moyzesovej ulici a na Štefánikovom námestí. Do vnútrobloku na Š. n. sa zadovážili kompostéry od mesta Žilina a kompostér na Moyzesovej sa presunul na druhý dvor. Tešíme sa, že sa prejavila iniciatíva obyvateľov pokračovať v kompostovaní na týchto miestach aj naďalej.

Od začiatku projektu do dnešného dňa odhadujeme množstvo vyseparovaných cez 20 ton bioodpadov a zapojených cez 200 domácností. Týmto konštatujeme, že projekt prináša želané výsledky v dosahovaní najvyššej priority odpadového hospodárstva.

Na jeseň 2018 sme sa rozhodli, že zorganizujeme preosievanie 1. kompostu na Bajzovej ulici, aby sme vyťažili hnojivo ešte do jesenných záhradiek. Organizácie sa podujali manželia Grigovci, za čo im veľmi ďakujeme. Po svoju dávku prírodného hnojiva si prišlo 20 zástupcov domácností, čo bolo potešujúce prekvapenie. Najviac vítala čerstvé hnojivo p. Lagiňová, ktorá zveľaďuje kus zelenej plochy pred svojim vchodom. Je vzorovým príkladom pre obyvateľov celej Žiliny a na jej farebnú oázu v lete sa naozaj oplatí prísť pozrieť. Dostala od nás extra dávky kompostu ako odmenu za to, čo robí.

Z grantovej dotácie sme uhradili výdaje spojené s realizáciou kampane „2 % pre OZ Kompostujme“, časť výrobných nákladov 2. komunitného kompostéru na Bajzovej ulici, pohonné hmoty a prenájom vozidla pri prevoze materiálu pri výrobe kompostérov, počas prevádzky kompostérov a dovoze uhlíkatých materiálov. Zvyšná časť nám pomohla s financovaním telefónnych a internetových služieb a propagácie aktivít cez sociálne siete.

Ďakujeme všetkým ľuďom, dobrovoľníkom a organizáciám za spoluprácu, podporu, šírenie kompostovania, milé slová, ale aj kritiku a tešíme sa na ďalšie výsledky projektu.

Tím OZ Kompostujme

dav

fotogaléria:
https://drive.google.com/open?id=1ky8aunpijjTR0Wq6Rfkyh7v63T4w704s