Knižnica seniorom a znevýhodneným

160/2015 – OKŠCRMR/2015

Snahou projektu  Knižnica seniorom a znevýhodneným bolo prispieť k eliminácii vylúčenia občanov zo spoločnosti, ktoré im prináša staroba, choroba či sociálna situácia.

V rámci projektu sme pre znevýhodnených občanov pripravili vzdelávanie v dvoch základných oblastiach:

  1. Aktivizácia pamäťových a mentálnych schopností (redukcia spôsobná starobou či nemocou: Alzheimerova choroba, starecká demencia) – podujatia u seniorov pomáhajú trénovať krátkodobú pamäť a schopnosť zapamätať si. Konkrétny tréning sa skladá zo skupinových sedení, ktoré realizuje vyškolený knihovník (absolvent akreditovaného kurzu – knihovníci Zuzana Mjartanová, Lada Rybáriková, Janka Zurovacová, Zuzana Mrekajová.) Kurzy pre skupiny 8-10 účastníkov trvajú 12 týždňov. Skupina sa stretáva 1-krát týždenne v rozsahu 2,5-3 hodiny. Krajská knižnica má kapacitu realizovať súbežne 2 cykly školení, 4-krát ročne. Ročne sa tréningov pamäti zúčastní 70-100 seniorov.
  2. Získavanie základných zručností pri práci s počítačom pre seniorov, zdravotne a sociálne znevýhodnených. Vďaka kurzom seniori získavajú základné zručnosti, ktoré umožňujú e-mailovú komunikáciu, vyhľadávanie informácií na internete, písanie textu a základnú prácu s fotografiami. Počítačový kurz pozostáva zo 4 sedení po 2 hodiny. Ročne krajská knižnica takto vyškolí 100 seniorov.
  3. Odborné podujatia prednáškovou formou venované aktívnemu starnutiu, funkciám mozgu, hygiene a výžive (RNDr. Alena Fialová, vysokoškolská pedagogička, Úrad verejného zdravotníctva v Žiline)

Grant Mesta Žilina v sume 800,00 € pokryl materiálové zabezpečenie spomínaných aktivít.

Pomôcky zakúpené v rámci projektu nám pomohli skvalitniť realizované podujatia a  realizovať ich v doterajšom rozsahu a zvýšenej kvalite.

 

  1. V rámci projektu bola vydaná publikácia Ako byť (nielen) pamäťovo fit, ktorá slúži ako študijný materiál pre účastníkov tréningov pamäti.

Publikácia bola vydaná svojpomocne v počte 100 kusov a pokryje potrebu študijných materiálov tréningov pamäti na 1 rok.

2. Vďaka grantovej dotácií sme vydali publikáciu príručku Ako komunikovať s počítačom (Počítačová kuchárka pre účastníkov počítačového kurzu v Krajskej knižnici v Žiline). Publikácia bola vydaná svojpomocne v počte 100 kusov a pokryje potreby študijných materiálov takisto na 1 rok. „Počítačová kuchárka“ – detailne popisuje každý krok práce na počítači pre úplného začiatočníka.

3. Príspevok Mesta Žilina na realizáciu projektu slúžil i na zakúpenie pomôcok pre tréning pamäti u seniorov. Boli zakúpené nasledovné pomôcky:

– fit lopty, masážne a tvrdšie tenisové loptičky

– karimatky, ktoré slúžia ako žinenky

– logické hry

– tanečné šatky malé a veľké

Vďaka pomôckam sa zvýšila kvalita poskytovaných školení. Pomôcky budú slúžiť k svojmu účelu prakticky do úplného opotrebovania.

4. Ako komunikovať s počítačom 2015    Z dotácie grantového systému Mesta Žilina sme zakúpili i 19 titulov veľmi kvalitných kníh pre seniorov. Knihy sa stali súčasťou fondu Krajskej knižnice v Žiline a prístupné verejnosti bez obmedzenia.

 

Počítačový kurz 1 Počítačový kurz 2 Počítačový kurz 3 Zakúpené knihy Zakúpená kniha 1 Zakúpená kniha 2