„JE TO TAK 50 NA 50“

Projekt občianskeho združenia Fotoklub OBZOR Žilina bol realizovaný v zmysle plánu v rámci 4 aktivít.

Aktivita 1: Zbieranie fotografických prác na výstavu  a ich priebežný kurátorský výber.

Termín 01/2017 až 04/2017

Bol vytvorený širší súbor (približne cez 40 dvojíc fotografií) diptychov Mariánom Závackým, členom OZ Fotoklub OBZOR Žilina, ako kurátorom výstavy v elektronickej podobe. Z nich bol vykonaný finálny výber 35 diptychov od 14 autorov, ktoré boli Jurajom Rekom, členom OZ Fotoklub OBZOR Žilina upravené do tlačovej podoby s rozmerom jednotlivých fotografií 50 cm, ako dlhšej strany. Všetky fotografie autori venovali mestu Žilina bez nároku na honorár.

Aktivita 2: Zadanie podkladov a realizácia grafického návrhu k výstave – plagát, pozvánka, booklet, návrh adjustáže.

Termín: 05/2017 až 06/2017

V spolupráci so študentami Súkromnej strednej umeleckej školy v Žiline pod umeleckým vedením Mgr. Jany Hrabovskej a akad. mal. Petra Pisára boli zhotovené a prezentované viaceré návrhy grafického layoutu vizuálu, pozvánky na výstavu, plagátu a bookletu. Z toho si členovia OZ do užšieho výberu vybrali tri návrhy, pričom víťazným návrhom sa stala práca študentky Ruženy Zajacovej. Tento návrh bol do konečnej tlačenej podoby upravený Jurajom Rekom.

Aktivita 3: Zhotovenie fotografií, plagátu, bookletu, pozvánky a adjustáž fotografií, podľa grafického návrhu.

Pre zhotovenie fotografií, tlač plagátov a bookletu sa využili služby žilinskej spoločnosti Racional, s ktorou OZ už dlhodobo spolupracuje. Rámy, sklo a podložky boli zakúpené od žilinskej spoločnosti UNIDAT, spol. s r.o. Podkladový kartón dodala firma GEVIE, s.r.o., Žilina. Celkovo bolo adjustovaných 35 diptychov.

Aktivita 4: Realizácia samotných výstav v Žiline, Martine a v ČR

Termín: Kľúčový termín, výstava v Žiline 11/2017, inak 09/2017 až 12/2017

Výstava bola podľa plánu zrealizovaná na dvoch miestach na Slovensku a jednom v ČR. V termíne od 5.9.2017 do 30.9.2017 v Turčianskej knižnici v Martine (vernisáž 4.9.2017 o 16.30); v termíne od 7.11.2017 do 22.11.2017 v Makovického dome v Žiline (vernisáž 6.11.2017 o 16.00) a v termíne od 24.11.2017 do 31.12.2017 v Hraběnke u Fojství v Mostoch u Jablunkova (stretnutie s autormi 2.12.2017 o 14.00). Nad rámec plánovaných výstav požiadalo o reprízu výstavy aj mesto Stropkov, prostredníctvom miestneho fotoklubu. Táto repríza je plánovaná na začiatok roka 2018.

Propagácia výstavy a projektu:

  1. Distribúcia pozvánky medzi obyvateľov Žiliny, Martina a Mostov u Jablunkova, predstaviteľom mesta Žilina, významným amatérskym a profesionálnym fotografom v Žiline.
  2. Inštalácia plagátu na miesta realizácie výstavy (Žilina, Martin a Mosty u Jablunkova)
  3. Distribúcia bookletu o výstave medzi účastníkov vernisáži v troch mestách, ako aj návštevníkov výstavy. Zaslanie 2 výtlačkov do Slovenskej národnej knižnice v Martine (pridelené ISBN). Zaslanie 20 výtlačkov významným fotoklubom na Slovensku a viacerým profesionálnym fotografom na Slovensku.
  4. Informačné oznamy o konaní výstavy v Rádiu Frontinus a v Žilinskom večerníku. Reportáž z výstavy v MY Žilinské noviny a v TV Severka.

Prílohy k Hodnotiacej správe ak vyúčtovaniu:

  1. Tlačené verzie pozvánok, plagátov a bookletu.
  2. DVD s jednotlivými diptychmi, poskytnuté bezodplatne mestu Žilina, ako sa autori zaviazali pri podávaní projektu.
  3. Účtovné doklady.
  4. Fotodokumentácia z realizácie projektu – zaslaná elektronicky.

 

V Žiline 27.11.2017                                                                         Martin Tomáška
Zodpovedný za prípravu a realizáciu projektu
OZ Fotoklub OBZOR Žilina