Jazz Camp 2023 v Žiline

Číslo zmluvy 592/2023
Názov projektu Jazz Camp 2023 v Žiline
Dátum konania projektu od 3.6.2023
Dátum konania projektu do 20.7.2023
Predkladateľ GIG, občianske združenie

Cieľom projektu bolo:
Zorganizovať jazzový vzdelávací workshop v Žiline JAZZ CAMP 2023 s cieľmi:
– vyplniť absenciu jazzového hudobného vzdelania na Slovensku
– pomôcť mladým hudobníkom dostať sa na vysokoškolské štúdium
– odovzdať dlhoročné skúsenosti
– podnecovať k následnému systematickému samoštúdiu – poskytnutím domáceho plánu ďalších cvičení a teoretickej prípravy

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
Vzdelávací hudobný workshop sa uskutočnil 17. – 20. júla v Žiline. Prihlásilo sa spolu 5 účastníkov. Workshopy spolu trvali 4 dní. Účastníci boli z viacerých krajín – Slovensko (3x), a dvaja z Čiech a Poľska. Išlo najmä o študentov a hráčov dychových nástrojov (trúbka), ktorí hrajú alebo chcú študovať jazzovú hudbu a interpretáciu. Vek väčšiny účastníkov bol 20-30 rokov.
Program workhsopov pozostával z individuálnych hodín, ale aj kolektívneho vyučovania. Obsah vyučovania bol zameraný na základy teórie, prácu s módmi, analýzu jazzového language, harmonickú improvizáciu a sluchovú analýzu. Študenti boli oboznámení s dejinami jazzu, boli im predstavené základné jazzové formy, ich vývoj a špecifiká a harmonické postupy. V neposlednom rade boli súčasťou hodín technické intervalové a modálne cvičenia na zrýchlenie myslenia a zdokonalenie ovládania nástroja. Na Slovensku ešte stále nemáme jazzové školstvo na žiadnom stupni štúdia
na školách a podobné pravidelné kurzy pomáhajú najmä študentom, ktorí majú ambície študovať jazzovú interpretáciu na VŠ, aby na prijímacie pohovory mohli byť pripravenejší, mali potrebné vedomosti či schopnosti a mohli tak lepšie uspieť.

Mediálne výstupy

www.lukasoravec.com – jún – december 2023 – logo a plagát na webe lektora Lukáša Oravca
Facebook Lukas Oravec – jún 2023 – post na sociálnej sieti
sita.sk – jún 2023 – informačný článok s plagátom
skjazz.sk – jún 2023 – informačný článok s plagátom
bombing.sk – jún 2023 – informačný článok s plagátom
www.gregi.net – jún 2023 – informačný článok s plagátom
www.jazz.sk – jún 2023 – informačný článok s plagátom
www.kamdomesta.sk – jún 2023 – informačný článok s plagátom

Galéria

Sluchová analýza a cvičenia hudobnej teórie – Jazz Camp 2023.

Plagát Jazz Camp 2023

Individuálne vyučovanie – Jazz Camp 2023

Individuálne vyučovanie – Jazz Camp 2023