Hravo a zdravo na korčuliach

Číslo zmluvy: 73/2019-OKŠCRMR/2019
Názov projektu: Hravo a zdravo na korčuliach
Dátum konania projektu: 7.1.2019
Predkladateľ: Kraso klub Žilina

Cieľom projektu bolo: Zabezpečiť zmysluplnú športovú aktivitu pre občanov Žiliny.
Zvýšiť kvalitu školy korčuľovania – zabezpečiť školenie pre asistentky trénerov a nakúpiť 10 nových párov korčulí na požičiavanie.
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: Škola korčuľovania v našom klube sa riadi heslom ,,Hravo a zdravo,,. Snažíme sa hravou formou naučiť deti prvé kroky na ľade bez strachu. Postupne sa u nás zdokonaľujú a tých najšikovnejších oslovujeme ku nám do klubu. Táto časť našej činnosti je najnáročnejšia na evidenciu, na počet tréneriek, ale aj najkrajšia. Výsledkom je plný ľad detí i dospelých, ktorí sa vedia nielen kĺzať, ale ovládajú i ľahšie či náročnejšie prvky. V tomto roku 2019 sme v januári dokončili zimný kurz, v marci ukončili jarný kurz korčuľovania a od septembra pokračujeme s novým jesenným kurzom.
Každoročne dokupujeme nové pomôcky, vymýšľame nové hry a tance na zábavnú lekciu, aby výučba najmä pre deti prebehla zaujímavou hravou formou.
S pomocou tohto grantu nám mesto čiastočne prispelo ku kúpe 6 párov nových korčulí na požičiavanie, nakoľko opotrebovanie je je veľmi rýchle. Vhodné korčule sú základom výučby. Do školy korčuľovania nakupujeme korčule, ktoré sú kvalitnejšie ako bežne dostupné korčule v obchodoch. Taktiež ich správne nabrúsime a aj vďaka tomu má naša výučba veľmi dobré výsledky. Ďalej nám prispeli na čiastočnú úhradu trénerského školenia pre 2 asistentky, aby sa kvalita výučby stále zvyšovala. Po absolvovaní maturity v budúcom roku a všeobecnej časti z nich budú kvalifikované trénerky 1.stupňa.
Spoločný koníček rodičov s deťmi nielenže utužuje ich rodinné puto, ale korčuľovanie prispieva aj k zdravému životnému štýlu. Otužovanie, pobyt v bezprašnom prostredí – to sú najväčšie benefity z tohto športu. Výučba a výsledky – to je len pridaná hodnota, ktorá nás motivuje a posúva ďalej, aby sa tento krásny šport v Žiline aj naďalej rozvíjal.
Ďakujeme mestu Žilina za podporu našej činnosti pre verejnosť. Vieme, že šport má zmysel, dáva deťom do života tie správne hodnoty a preto budeme v tejto činnosti aj naďalej pokračovať

Mediálne výstupy:
internet – 1.1.2019-31.12.2019 – web stránka