12. ročník Žilinského viacboja všestrannosti

Číslo zmluvy: 67/2019
Názov projektu: 12. ročník Žilinského viacboja všestrannosti
Dátum konania projektu: 8.6.2019
Predkladateľ: ŠK Juventa Žilina

Cieľom projektu bolo: • priviesť deti už od predškolského veku, mládež a dospelých k pohybovej aktivite a
zamedzenie negatívnych vplyvov spoločnosti na mládež, riešenie problému narastajúcej obezity u detí,
• nadviazať na dlhoročné tradície v atletike a v podujatiach Viacbojov všestrannosti,
• vyhľadávať a vyberať talenty pre kolektívne i individuálne športy,
• kompenzovať nedostatočnú pohybovú aktivitu detí vo veku 6-17 rokov,
• zaradiť do pohybových aktivít aj deti s telesným a mentálnym postihnutím,
• zapojiť do podujatí dospelých i dôchodcov ako súťažiacich, prípadne dobrovoľníkov pri organizácii súťaží,
• našim cieľom nie je za každú cenu vychovávať vrcholových športovcov, ale zapojiť čo najviac členov komunity do pravidelnej športovej činnosti pre radosť z pohybu.
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: Podujatie 12. ročník Žilinského viacboja všestrannosti sa uskutočnilo dňa 8.6.2019 v športovom areáli Gymnázia Varšavská cesta 1 na sídlisku Vlčince v čase od 7.30 – 16.30 hod. Počasie bolo priaznivé a tak sa všetky disciplíny realizovali vo vonkajších priestoroch.
Slávnostné vyhodnotenie výsledkov a odovzdávanie cien sa uskutočnilo 19.6. v telocvični ZŠ Lichardova 24 na Hlinách 8. Podujatia sa zúčastnilo spolu 238 pretekárov vo veku od 3 – 56 rokov. Celkovo 16 kategórii chlapcov a dievčat, mužov a žien. Sprievodnou akciou tohto tradičného podujatia bolo varenie gulášu, ktorý si po skončení podujatia vychutnali všetci prítomní pretekári, rozhodcovia a dobrovoľníci.
Finančné prostriedky boli použité na: Tlač propagačných materiálov a diplomov, prenájom ozvučovacej techniky, nákup športového materiálu, nákup účastníckych tričiek, nákup Pohárov pre víťazov a účastníckych medailí.

Mediálne výstupy:
Webstránka Mesta Žiliny – jún 2019 – Plagát
FB stránka ŠK Juventa Žilina – máj-jún 2019 – Plagát