Doskočisko

Počas mesiacov jún, júl a september 2016  sme zorganizovali tri brigády, počas ktorých sme vykopali základy rozbehovej plochy a doskočila. Osadili

Zobraziť

FOTOMOSTY ŽILINY II

Výstava je veľkým prínosom k tomu, čo latinčina nazvala Génius loci, teda k spoznaniu ducha nášho mesta. Snahou autora je na vystavovaných

Zobraziť