Doskočisko

Počas mesiacov jún, júl a september 2016  sme zorganizovali tri brigády, počas ktorých sme vykopali základy rozbehovej plochy a doskočila. Osadili sme obrubníky. Následne sme  plochu zarovnali štrkom, ktorý súčasne tvorí aj  drenážnu vrstvu. Na drenážnu vrstvu sme položili prýžovu dlažbu z recyklovanej gumy / gumová dlažba/. Spodok dopadovej plochy sme pokryli netkanou textíliou, aby neprerastala buriny. Dopadovú plochu sme naplnili pieskom. Vyčistili a upravili sme okolie, namaľovali priľahlé existujúce komponenty veselými farbami.

Práce sme realizovali  prostredníctvom dobrovoľných brigád rodičov a priateľov školy. Na dobrovoľných brigádach sa zúčastnilo cca 25 ľudí.  Do úpravy okolia boli zapojení naši žiaci.

Doskočisko využívane pre našich žiakov na hodinách telesnej a športovej výchovy, v rámci krúžkovej činnosti od septembra 2016.