Festival Umenia Ulice

Číslo zmluvy 49/2022
Názov projektu Festival Umenia Ulice
Predkladateľ Lepra Delirio, s.r.o.

Cieľom projektu bolo:
Cieľom projektu bolo zapojenie lokálnej, ale aj celoslovenskej komunity umelcov na realizáciu veľkoplošných malieb, ktoré oživia verejný priestor o výtvarné umenie na vysokej úrovni. Street art a graffiti sú bežnou súčasťou západnej mestskej kultúry, ku ktorej sa snažíme na slovensku približovať.
Diela budú pôsobiť ako protiváha všadeprítomnému vizuálnemu smogu, ktorý potláča v mestskom prostredí akékoľvek výtvarné prejavy. Mestský priestor, mosty Matice Slovenskej a priľahlé steny budú pôsobiť atraktívnejšie nielen pre obyvateľov mesta, ale aj pre náhodných okoloidúcich. V neposlednom rade vytvorenie legálnej zóny na maľovanie bude do budúcnosti poskytovať lokálnym street art a graffiti umelcom miesto na sebarealizáciu a zdokonaľovanie sa v tomto odvetví výtvarného umenia. Street art podujatí väčšieho rozsahu je napriek ich vizuálnej atraktivite stále málo. Festival Umenia Ulice má veľký potenciál stať sa uznávanou a prestížnou akciou, ktorá bude reprezentovať tvorbu a diela kvalitných lokálnych street art umelcov a writerov, ale aj mesto Žilina, nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
Projekt Festival Umenia Ulice sa konal dňa 12.7. a zúčastnilo sa na ňom približne 30 street art a graffiti umelcov z rôznych kútov Slovenska, ktorí vytvorili „open air“ galériu veľkoplošných malieb na sídlisku Vlčince. Finančné prostriedky boli použité presne podľa plánov, z ktorých najväčšiu časť tvorili spreje a komponentny určené na samotnú realizáciu malieb. Ďalej boli prostriedky použité na podkladový náter, technické zabezpečenie a občerstvenie pre umelcov. Z vlastných zdrojov sa uhradil merch a grafické náklady na festival. Podujatie prilákalo množstvo návštevníkov všetkých vekových kategórií, ktorí mali možnosť sledovať proces tvorby umelcov. Taktiež si deti mohli pod dozorom výtvarníkov vyskúšať techniku maľby sprejom v rámci graffiti worshopu na vyhradených plochách. V neposlednom rade sa v rámci podujatia konala aj živá maľba na plátna z ktorej sa 12.8. bude konať
vernisáž výstavy v novovzniknutej žilinskej galérii Tri steny. Festival Umenia Ulice sa tešil pozitívnym ohlasom nielen širokej verejnosti, ale aj samotných zúčastnených umelcov. Na základe úspešného prvého ročníka máme ambíciu, aby sa toto podujatie rokmi stalo tradíciou a gradovalo do podoby festivalu Európskych rozmerov a každoročne posúvalo svoju úroveň. Na záver by sme chceli poďakovať mestu Žilina za finančnú podporu a ústretovosť pri realizácii projektu a tešíme sa na spoluprácu aj do budúcna.

Mediálne výstupy

Žilinak – 7.7.2022 – článok s oznámením konania podujatia
Žilinak – 18.7.2022 – článok – fotoreport
Žilinský Večerník – 19.7.2022 – č.29 článok
Rádio Regina – 20.7.2022 – interview
Televízia Raj – 29.7.2022 – reportáž – Správy z Raja

Galéria