Beh Dominika Savia

Číslo zmluvy: 58/2019 – OKŠCRMR/2019
Názov projektu: Beh Dominika Savia
Dátum konania projektu: 12.5.2019
Predkladateľ: DOMEC o.z.

Cieľom projektu bolo: Cieľom projektu je podporiť športovanie detí a mládeže a zároveň motivovať mladých k dobrovoľníctvu. Tento projekt je už tradíciou v Bánovej a môžeme tiež sledovať aj niektoré prechody z účastníkov na dobrovoľníkov. Ide nám aj o spopularizovanie behu ako športu pre všetky vekové kategórie – zaraďovaním behu pre rodičov s deťmi a tiež pre starších.
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: V tomto roku sa náš projekt uskutočnil v termíne májových búrok a dažďov. Posledné ročníky sme mali narastajúci počet účastníkov a aj tento rok sme očakávali nad 200 pretekárov.
Počasie sa však neprispôsobilo nášmu termínu, ale prinieslo nám to jednu veľkú skúsenosť. Naozajstní športovci nepoznajú prekážky a na trať ich nastúpilo takmer 120. Toto nás presvedčilo, že organizovať toto podujatie má zmysel a že sú mnohí skalní, ktorí sa na náš beh tešia a pripravujú.
Prišli aj rodiny s deťmi a pravidelní účastníci zo škôl, ktorí si každý rok odnášali od nás medaily.
Finančné prostriedky sme použili na nákup cien pre víťazov,štartovacie balíčky, tričká pre dobrovoľníkov, nové bežecké čísla, zabezpečenie zdravotnej služby a bezplatné občerstvenie.

Mediálne výstupy:
Katolícke noviny – 19.5.2019 – článok