1.Kolo Európskeho pohára a 2. kolo Majstrovstvá SR Minikár 2019

Číslo zmluvy: 77/2019 – OKŠCRMR/2019
Názov projektu: 1.Kolo Európskeho pohára a 2. kolo Majstrovstvá SR Minikár 2019
Dátum konania projektu: 18.5.2019
Predkladateľ: EKOsport Žilina

Cieľom projektu bolo: Cieľom projektu bolo organizačne zabezpečiť preteky na požadovanej kvalitatívnej
úrovni,keďže sa jednalo o európsky pohár. Preteky boli atraktívne aj pre žilinskú verejnosť, ktorá v hojnom počte
prišla povzbudzovať jazdcov. Podujatie vzbudilo záujem o daný šport, o minikáry, čo viedlo k rozšíreniu členskej
základni, zatiaľ na úrovni jazdcov -prípravkárov, nakoľko klub nedisponuje potrebným množstom minikár.
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: Dvojdňové podujatie bolo organizačne
zvládnuté na vysokej úrovni, čo kladne hodnotil aj výbor SAMŠ-u.Účasť pretekárov počas víkendu bol v počte 108
jazdcov. Finančné prostriedky získané z grantu boli použité na nákup stanu, ktorý slúžil ako depo pre jazdcov.
Tento stan sa využíva na všetkých podujatiach, ktorého sa žilinskí jazdci zúčastňujú.

Mediálne výstupy:
TV Severka – 5/2019 – reportáž v TV – http: https://www.youtube.com/watch?v=SecIjg09DLo
TV Raj – 5/2019 – reportáž v TV
Žilinský večerník – 5/2019 – článok v novinách