Beh do neba 2021

Číslo zmluvy 81/2021
Názov projektu Beh do neba 2021
Dátum konania projektu 4.12.2021
Predkladateľ Dual Sport, s.r.o.

Cieľom projektu bolo:
Netradičným spôsobom pozdvihnúť všeobecné športové vyžitie Žilinčanov. Stretnutie občanov, amatérskych športovcov na netradičnej súťaži s profesionálnymi športovcami z rôznych športových odvetví. Zlepšiť participáciu Žilinčanov na športových podujatiach, priblížiť zdravý životný štýl verejnosti. Zviditeľniť mesto na medzinárodnej úrovni v modernej forme športovania. Odstrániť hypokinézu zo životného štýlu obyvateľov. Rozvoj medzinárodného diela Svetová asociácia towerrunning. Zvýšiť povedomie o tomto športe, ktorý vo svete už je masový a Slovensko sa stáva jedným z pilierom tohoto svetového športu.

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
Po náročnom boji s pandemickou situáciou a prerušením z minulého roku sme sa rozhodli, že pretek zorganizujeme za každú cenu a za prísnych podmienok. Podarilo sa to za 5 minút 12. Veľkým problémom bolo nájsť vhodné miesto. V indoorových podmienkach sa stala akcia nerealizovateľná kvôli epidemiologickým obmedzeniam. Nečakane s objavením novej lokácie aj pre budúce ročníky. Rozhodli sme sa pre vyhliadku na Dubni. Všetko nasvedčuje v úspešné obnovenie tradície Behu do neba aj keď v iných podmienkach ako po iné roky. Podarilo sa. Stálo nás to nemalé úsilie, ale radosť z pohybu a zachovanie tradície Behu do neba nás hnali vpred. Na pretek sa registrovalo cez 70 účastníkov. Deti, mládež, dospelí a dokonca aj dôchodcovia. Bohužiaľ svoju účasť väčšie množstvo ľudí na poslednú chvíľu zrušilo pre zhoršujúcu sa pandemickú situáciu. Celkovo si vybehlo s nami na najvyšší bod Žiliny (vyhliadka na Dubni) viac než 3 desiatky účastníkov čo v tejto neprajnej dobe považujeme za úspech. Tradícia sa podarila obnoviť a predpokladáme, že budúci rok budú konečne lepšie podmienky na organizáciu takýchto nevšedných podujatí. Finančné prostriedky sme využili výlučne na nevyhnutnú organizáciu eventu a skutočne bez významnej pomoci mesta Žilina by sa preteky vôbec nemohli zorganizovať. Rozhodli sme sa neprerušovať tradíciu a o rok pokračujeme zase v plnom nasadení v organizácii Behu do neba v outdoorových podmienkach.

Mediálne výstupy

Banner – 10.-12./2021 – Sociálne siete, predajňa, eshop, partneri preteku

Galéria