Bábková Žilina 2015

Záverečná správa 

Jedným z vrcholov divadelnej sezóny 2014/2015 v Bábkovom divadle Žilina (BDŽ) bol jednoznačne festival slovenských profesionálnych bábkových divadiel BÁBKOVÁ ŽILINA 2015. Toto jedinečné podujatie, ktoré nesie podtitul Živý festival, sa v Žiline uskutočnilo už po piatykrát (vrátane nultého ročníka). Tohtoročný 4. ročník festivalu sa konal v termíne 20. – 22. mája 2015 a zúčastnili sa ho bábkari z celého Slovenska – všetky profesionálne bábkové divadlá zo Slovenska (Bratislavské bábkové divadlo, Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre, Bábkové divadlo Žilina, Bábkové divadlo na Rázcestí z Banskej Bystrice, Bábkové divadlo v Košiciach), agentúrne divadlá a študenti Katedry bábkarskej tvorby VŠMU, ktoré predstavili svoje najzaujímavejšie divadelné produkcie posledných dvoch rokov.

Tri festivalové dni ponúkli divákom viac ako 17 predstavení, pochod bábkarov centrom Žiliny, hudobné koncerty, besedy, semináre, stretnutie UNIMA (Medzinárodná mimovládna bábkarská organizácia), a tiež vyhlásenie výsledkov súťaže o pôvodný dramatický text pre deti a mládež Artúr 2015, ktorého cieľom je poskytnúť priestor pre vznik pôvodných dramatických textov, divadelných hier a dramatizácií pre deti a mládež v slovenskom jazyku. Víťazom sa stal dramatický text s názvom Princezná sa nerozpráva, ktorého autorom je Peter Butkovský. V rámci festivalu bola taktiež udelená cena za tvorivý čin v oblasti bábkového divadla na Slovensku – Hašterica, ktorú získalo Bábkové divadlo na Rázcestí za Cyklus Batolárií. Porota sa rozhodla udeliť aj špeciálnu cenu Hašterica Eve Farkašovej za výpravu k predstaveniu Zvedavý sloník Bábkového divadla Žilina, s prihliadnutím na jej ďalšiu tvorbu v slovenských a svetových divadlách. Diváci sa tento rok mohli tešiť už z nových, zrekonštruovaných priestorov Bábkového divadla Žilina. Niektoré divadelné produkcie si však milovníci bábkového umenia mohli vychutnať i na Stanici Žilina – Záriečie, v Centre pohybu a tanca Labyrint či na Mariánskom námestí. Priebeh festivalu mapoval mladý žurnalistický tím vo festivalovom denníku s názvom Gašparoviny.

Nadšené blahopriania hostí, spokojných návštevníkov, kritikov a slovenských bábkarov organizátorom festivalu potvrdili, že i tento ročník bol úspešný. Aj vďaka podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Žilinského samosprávneho kraja, mesta Žilina, primátora mesta Igora Chomu, všetkých sponzorov i partnerov kvalita festivalu každoročne rastie.

_0F05052 _0F05085 _MF84126 _MF84338 166_MF84292 167_MF84293