4. kolo majstrovstiev SR a slovenského pohára

Číslo zmluvy 79/2021- OŠKŠCRMR/2021
Názov projektu 4. kolo majstrovstiev SR a slovenského pohára
Dátum konania projektu 19.6.2021
Predkladateľ Ekosport Žilina

Cieľom projektu bolo:
Cieľom projektu bola podpora športových pretekov v oblasti motoršportu, ako aj zvýšenie kvality podujatia a tréningového procesu, populurizácia minikár s cieľom rozšírenia členskej základne.

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
Počas súťažného víkendu sa zúčastnilo v sobotu 42 jazdcov a v nedeľu 38 jazdcov. Súčasťou štartovej listiny boli aj jazdci zo zahraničia, čo hodnotíme veľmi pozitívne, napriek všetkým „proticovidovým“ obmedzeniam. Finančné prostriedky boli použité na nákup ozvučovacej techniky, ktorá dopomohla k organizácii pretekov na kvalitatívne vyššej úrovni.

Mediálne výstupy

TV Markíza – 19.6.2021 – televízna reportáž v Televíznych novinách
Facebook – Minikáry – 19-20.6.2021 – príspevok + fotodokumetácia
Instagram – EKOsport Žilina – 19.-20.6.2021 – príspevok + fotodokumentácia

Galéria

štart

pred štartom

kategória M1 deti 4-7 rokov

jazdci

ozvučenie, časomiera