21.ročník Memoriál Jozefa Gabčíka-rekordná účasť

Za slnečného a na kros až príliš teplého dňa v sobotu 30.5.2015 o 9,00 hodine ráno na trávnatom priestranstve pred kasárňami 5.pluku špeciálneho určenia obvyklým ceremoniálom si poslanec národnej rady Slovenskej republiky a predseda samosprávneho kraja Blanár, primátor mesta Žilina Choma, viceprimátor Groma, zástupca vojenskej kancelárie prezidenta republiky, zástupcu veliteľstva pozemných síl  OS SR generála Krištofiča a členov Klubu vojenských výsadkárov kladením vencov si uctili hrdinu 2. svetovej vojny ,generála in memoriam Jozefa Gabčíka k jeho buste. Slávnostné prejavy si vypočulo množstvo bežcov a stovky návštevníkov akcie, ktorá nasledovala. Početnými dopravnými prostriedkami boli pretekári potom presunutí do Poluvsia ,rodiska Jozefa Gabčíka,  k jeho vlani postavenému pomníku. Zástupca vojenskej kancelárie prezidenta republiky za prítomnosti primátorky mesta Rajecké Teplice Hollej v mene pána prezidenta ako prejav úcty a plniac jeho prísľub zapálil pri buste Jozefa Gabčíka sviečku.
Potom na štart 21. ročníka tradičného behu, za účasti bežcov z ČR, Poľska, Ukrajiny a USA nastúpilo rekordných 244 bežcov. Vzhľadom na výstavbu autostrády stredná časť trate sa oproti minulosti zmenila, podľa vyjadrenia pretekárov  na prospech veci aj vďaka enormnému úsiliu, ktoré na úpravu trate za pomoci mesta Žilina vynaložili príslušníci výsadkového pluku. Trať dlhú 11,4 kilometrov absolvovalo 241 bežcov. Zúčastnilo sa veľký počet žien, najstarší pretekár mal 80 , najmladší 10 rokov. Mimoriadne potešiteľná bola účasť juniorského hokejového mužstva Žiliny v rámci všeobecnej prípravy.V kategórii juniorky zvíťazila Bachoríková/Štiavnik/, juniori Šimek /Rajec/, vojačky Sylvia Šebestian/5.pšu Žilina/, vojaci Patrik Šebestian /5.pšu Žilina/. Absolútnym víťazom sa stal Malyj /Ukrajina/pred Wydrom /Poľsko/ a Žilinčanom Rolkom. U žien zvíťazila Malaya /Ukrajina/ pred Paulíniovou /Martin/ a Vitkovou /Kys. N. Mesto/. Po preteku, ktorý svojim významom a úrovňou prekročil už dávno hranice našej republiky všetci bežci aj hostia si pochutnali  na kvalitnom guláši, štartovné sa nevyberalo. V športovom areáli kasární  prebiehali súťaže detí pod vedením členov Olympijského klubu Žilina . Súťažili deti od druhého roku veku , všetky dostali cenu a účastnícky diplom. Čestní hostia navštívili klubovňu Klubu vojenských výsadkárov, kde boli oboznámení s činnosťou Klubu a viacerí boli prezidentom KVV Tučekom ocenení. Veľmi vydarené podujatie podporili MO SR, Žsk, Mesto Žilina, KIA, jednotlivci MUDr. Hanáková ml., MUDr. Hulín, JUDr. Kuffa, Ing. Feješ, Kuracina ; Všeobecná zdravotná poisťovňa; pán Kodaj dal láskavý súhlas aby trať viedla aj cez jeho súkromný pozemok … Akcia je najvýznamnejšou atletickou akciou v meste Ži-lina a jednou z najvyhľadávanejších v kraji; zaznamenala výrazný prírastok účastníkov hlavne z pridružených okresov, bežci a ich rodinní príslušníci  navštevujú okolie /Vrátna dolina, rajecká dolina, Kysucký skanzen/.
Detských pretekov sa zúčastnilo do tristo detí, čo je významý príspevok pre zdravé vyžitie ich samotných a početných divákov.
Pretek je neoficiálnym majstrovstvom armády SR v krose, zúčastňujú sa aj vojačky, je náborovou akciou do radov armády a má veľký podiel na dobrom mene armády u verejnosti.
V neposlednom rade akcia je dôstojným uctením si hrdinu 2. sve-tovej vojny , rodáka z Poluvsia generála in memoriam Jozefa Gabčíka.
Akcia má každoročne priaznivý ohlas v rozhlase, televízii a dennej tlači. Je súčasťou celoslovenského bežeckého kalendára.

 

voj. v.v MUDr. Ján Hanák                             plk.v.v.Ing. Jozef Tuček,CSc.

za usporiadateľov                                           prezident KVV SR

028_2015_05_30_21_ročník_Memoriál_Jozefa_Gabčíka 031_2015_05_30_21_ročník_Memoriál_Jozefa_Gabčíka 047_2015_05_30_21_ročník_Memoriál_Jozefa_Gabčíka copy 050_2015_05_30_21_ročník_Memoriál_Jozefa_Gabčíka 070_2015_05_30_21_ročník_Memoriál_Jozefa_Gabčíka copy 104_2015_05_30_21_ročník_Memoriál_Jozefa_Gabčíka 107_2015_05_30_21_ročník_Memoriál_Jozefa_Gabčíka copy 227_2015_05_30_21_ročník_Memoriál_Jozefa_Gabčíka 299_2015_05_30_21_ročník_Memoriál_Jozefa_Gabčíka 303_2015_05_30_21_ročník_Memoriál_Jozefa_Gabčíka 332_2015_05_30_21_ročník_Memoriál_Jozefa_Gabčíka