V spojení so sebou

Číslo zmluvy 95/2021-OŠKŠCRMR/2021
Názov projektu V spojení so sebou
Dátum konania projektu 12.11.2021
Predkladateľ Centrum Orchidea, o.z.

Cieľom projektu bolo:
Hlavným cieľom projektu bolo viesť obyvateľov a obyvateľky mesta Žilina k prijatiu svojho vlastného tela a seba samých.Projekt bol zameraný na podporu činnosti a rozvíjanie poradne pre poruchy príjmu potravy a zároveň informovanie verejnosti o tejto problematike. Ďalšími cieľmi bolo podporovať dievčatá a ženy s týmto ochorení v ich úsilí uzdraviť sa a prijať sa také, aké sú. Mali sme zámer pomáhať spoluvytvárať bezpečnú vzťahovú väzbu, podporovať a viesť dievčatá a ženy k zdravému životnému štýlu a aktívnemu pohybu, vytváranie bezpečného prostredia na zdieľanie informácií a prežívanie klientiek a vytváranie príležitostí na vzdelávanie v téme PPP.
V rámci projektu sme chceli poradňu obohatiť o dotykovú terapiu, ku ktorej sú potrebné pohodlné kreslá a ležadlá, lebo umožňujú prepojenie človeka samého so sebou a svojim telom. Vďaka tejto terapii môže dôjsť k lepšiemu prijatiu vlastného tela. Jedným z dôležitých cieľov bolo aj realizovanie podpornej skupiny dievčat a žien s PPP.

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
V rámci projektu sme realizovali webináre pre školských psychológov a títo začali posielať rodičov detí s poruchami príjmu potravy do nášho centra. Počas realizácie projektu začalo naše centrum navštevovať od 20 – 30 klientiek, ktorí chodia pravidelne i nepravidelne. To nás ubezpečilo o tom, že táto téma je málo diskutovaná a nepopulárna. To nás povzbudilo k tomu, aby sme v podobných aktivitách pokračovali aj naďalej. Aktuálne pracujeme na vyhľadávaní ďalších odborníkov, avšak tí sú extrémne vyťažení v dôsledku pandémie COVID. Do našej poradne sme zakúpili masážny stôl a matrac. Niektoré dievčatá potrebujú byť v kontakte so zemou, lebo sa tak cítia bezpečnejšie a nemôžu byť vo výške. Záťažová deka je užitočná pri uvedomovanie si váhy a vlastného tela pod touto dekou. Pri tejto metóde sa vylučuje serotonín, ktorý umožňuje, aby sa klientka cítila lepšie a bola pripravená na dotykovú terapiu. Tá môže začať až vtedy, keď klientka dôveruje kontaktu s druhou osobou. Zakúpili sme zohrievač olejov, aby dotyk bol príjemný a teplý,
prístroj na učenie sa správneho dýchania, čo je dôležité pre aktiváciu parasympatiku, ktorý je dôležitý pre ukľudnenie. Na terapeutické účely sme zakúpili projektívne karty na prácu s vnútorným prežívaním. Masážny valec a meditačné vankúšiky na upokojenie a vnorenie sa do seba pri dotykovej terapii. Spánková pomôcka dream light – dievčatá sa sústredia na dych a nie na dotyky, pokiaľ je to pre ne stresujúce. Urobili sme informačné letáky a zdieľali sme aj online. Našim úsilím je neustále informovať verejnosť a zachytiť problém v začiatočných príznakoch. To že schudnem, neznamená, že sa budem cítiť lepšie, ale budem sa cítiť dobre, ak budem mať dobrý a láskyplný vzťah k sebe samej.

Mediálne výstupy: 

web stránka – máj 2021 – https://detskecentrumhavino.sk/nase-sluzby/kraniosakralna-terapia/?fbclid=IwAR3c3V1OX0vGwXzfkXfoFbXyw-1vVbHb4cAS9f_LuRxu7CVUZQzyOAUCVCQ
ZŠ  – október – november 2021 – Leták – ponuka prednášky o poruchách príjmu potravy na ZS

Galéria: 

bazálna stimulácia a kuklenie

relaxácia, nácvik dýchania,aktivácia parasympatika

práca s telom, zdielanie vo dvojiciach

záťažová deka

karty

pomôcky na prácu s telom