Tvorivé dielne pre deti na Stanici

V rámci projektu sme zrealizovali pravidelné tvorivé a vzdelávacie dielne v kultúrnom centre Stanica pre deti a tínedžrov, ktoré viedli celoročne profesionálni umelci a lektori. Za rok ide o viac ako 300 dielní pre viac ako 100 detí a mládež.

Realizovali sme:
*Výtvarky s Jurajom Gáborom (Dielne pre deti v predškolskom veku od 3 rokov.)

*Pidipondelok a Muzilienka (Program určený pre rodičov a ich deti vo veku 1-3 rokov.)

*Midistreda / Midipríprava s Jurajom Gáborom (Stretnutia sú určené pre všetkých dospievajúcich, ktorí tvoria a chcú tvoriť.)

*Manual (duo) learning / Pracovné vyučovanie (po anglicky) s Nienke Voorintholt (Celoročná dielňa určená pre deti vo veku 10-12 rokov je zameraná na navrhovanie, modelovanie a vytváranie 3D objektov, inštalácií a zábavných produktov.)

Výtvarky na Stanici sú celoročné tvorivé dielne zamerané na rozvíjanie výtvarného prejavu detí (vo veku od 3 rokov až po teenagerov), vnímavosti voči rozmanitým možnostiam súčasného umeleckého vyjadrenia a na podporu celkovej tvorivosti. Lektorom je Juraj Gábor (finalista ceny Oskára Čepana v roku 2016).

Pidipondelok a Muzilienka je špeciálny program Stanice najmladšie deti vo veku cca 1-3 roky, ktoré počas dielní tvoria spolu s rodičmi. Skladáme ho striedaním dvoch cyklov, jeden z nich má ťažisko v hudobnom, druhý vo výtvarnom umení. Muzulienka je hudobne orientovaná dielňa s pohybovými i dramatickými prvkami, vychádzajúca z autorského konceptu lektorky Martiny Krušinskej.

Vzdelávacia dielňa určená pre deti vo veku 10-12 rokov bola zameraná na navrhovanie, modelovanie a vytváranie 3D objektov, inštalácií a zábavných produktov. Deti v rámci tejto dielne môžu experimentovať s množstvom rôznorodého materiálu, technikami a dokonca aj vedeckými princípmi. Zámerom je posilňovať u detí kreatívne myslenie a sprostredkovávať im perspektívu dizajnéra. Popri tvorivo-manuálnej práci sa v tomto ateliéri bude učiť tiež angličtina, ktorá je hlavným komunikačným jazykom. Lektorkou tvorivého pracovného vyučovania je holandská dizajnérka Nienke Voorintholt.

Ďakujeme za podporu!