„Tanečné divadlo Alternatív 30“

Cieľom projektu bolo vytvoriť večer venovaný kreatívnej rekapitulácii pôsobenia súboru v Žiline a na Slovensku. Našou snahou bolo nielen spomínať, ale najmä povzbudiť nasledujúcu generáciu tanečníkov, vyzdvihnúť umelecké úspechy, prehĺbiť integritu všetkých členov a poďakovať všetkým, ktorí stáli pri vzniku tejto tradície. Vďaka finančnej podpore z Mesta Žilina sa nám naše ciele podarilo naplniť prostredníctvom troch výstupov

 

  • Predstavenie „30 rokov TDA“ uvedené 15. Októbra 2016 v Bábkovom divadle Žilina. Išlo o originálny choreografický večer v podaní minulých i súčasných tanečníkov, režijne a choreograficky pripravený Zuzanou Juhásovou rod. Burianovou a Zuzanou Láskovou prostredníctvom intenzívnych víkendových nácvikov.

 

  • Dokumentárny film (námet a réžia Zuzana Juhásová, kamera a strih Peter Kotrha) o putovaní súboru rôznymi priestormi v Žiline a videoprojekcia z minulých projektov. Vo filme i projekcii boli použité digitalizované zábery z VHS archívu TDA. Film a projekcia nám umožnili priblížiť divákom históriu a vývin tvorby súboru prostredníctvom autentického vizuálneho materiálu.

 

  • Fotografická výstava inštalovaná v priestoroch Centra pohybu a tanca Labyrint a sprístupnená večer po predstavení. Išlo o fotodokumentáciu z tréningov, predstavení, zájazdov, sústredení a rôznych momentov zo života súboru. Výstava bola koncepčne pripravená, tematicky pestrá a obsahovo bohatá a výpovedná.

Tieto výstupy sa nám podarilo zrealizovať podľa očakávaní a priniesli želaný výsledok – vyzdvihnutie významu a úspechov súboru, záujem významných kultúrnych osobností a inštitúcií, ako aj širokej verejnosti. Prostredníctvom pozvánok, našej webovej stránky, plagátov, letákov a osobnej komunikácie,  sa nám podarilo naplniť hľadisko divadla, a ponúknuť spoločenský večer s príjemnou atmosférou. Vďaka oddanosti členov sa nám podarilo zaplniť aj javisko divadla, priemerný vek  účinkujúcich bol 20-55 rokov, bolo nás 28 a vytvorili sme nevšedný, divácky atraktívny zážitok.

V Žiline, dňa 31.10. 2016

Správu schválila Monika Čutková, predseda združenia

img_0984 img_1019 img_1025 img_1060 img_0737 img_0870 img_0878 img_0925 img_0958 img_0971