STREETBALL PROTI RAKOVINE

Streetball proti rakovine 2016 bol sériou streetballových turnajov, ktoré spojila myšlienka podpory boja proti rakovine a rozvoja streetballu v Žilinskom regióne. Jednotlivé turnaje série sa uskutočnili v Žiline (11.06.2016, 13.08.2016), Kysuckom novom meste (25.06.2016) a Martine (06.08.2016).

Zúčastnené tímy súťažili v šiestich kategóriách súťaže družstiev (muži, ženy, mix, chlapci, dievčatá, do 14 rokov) a v piatich kategóriách súťaže jednotlivcov (muž, žena, chlapec do 18 rokov, dievča do 18 rokov, do 14 rokov). SPR2016 prispel k protirakovinovej osvete a finančnej podpore onkologických ambulancií FNsP v Žiline.

Vďaka finančnej podpore poskytnutej dotáciou sa podarilo splniť všetky stanovené ciele. Streetballových turnajov sa zúčastnilo takmer 120 tímov, v ktorých súťažilo 400 hráčok a hráčov, čo predstavuje opätovný nárast záujmu o projekt zo strany športujúcej verejnosti a tým aj rozšírenie protirakovinovej osvety a prevencie medzi väčšiu skupinu mládeže a ostatnej širokej verejnosti.

Prvého turnaja série, ktorý sa uskutočnil 11.06.2016 v Žiline sa zúčastnilo 80 tímov, v ktorých súťažilo 300 hráčov a hráčok, čím sa žilinský turnaj stal opäť najväčším na Slovensku.

Súčasťou každého turnaja bol informačný stánok žilinskej pobočky Ligy proti rakovine, v ktorom sa nachádzali informačné materiály zaoberajúce sa problematikou rakoviny. Zástupcovi Ligy proti rakovine bol po finálovom turnaji, ktorý sa konal v Žiline dňa 13.08.2016, odovzdaný výťažok vo výške 500 € určený na podporu onkologických pacientov.

Realizácia projektu prispela k pokračovaniu tradície streetballových turnajov pod názvom STREETBALL PROTI RAKOVINE.

výsledky 

https://www.sbpr.sk/Turnaje/

 

prehľad partnerov nájdete na našom webe – Mesto Žilina bolo uvedené medzi generálnymi partnermi projektu

https://www.sbpr.sk/Partneri/

 

fotogalérie z projektu sú k dispozícii tu:

STREETBALL PROTI RAKOVINE, 11.06.2016, Žilina:

https://www.facebook.com/Streetball-proti-rakovine-320865744680108/photos/?tab=album&album_id=796557643777580

KIA FINAL FOUR 2016, 13.08.2016, Žilina:

https://www.facebook.com/Streetball-proti-rakovine-320865744680108/photos/?tab=album&album_id=833092313457446

 

články o turnajoch boli zverejnené na webe www.zmbl.sk

http://www.zilina.sk/?page=ukazspravu&id=14467

http://www.zilina.sk/?page=ukazspravu&id=14510

http://www.zilina.sk/?page=ukazspravu&id=14590

http://www.zilina.sk/?page=ukazspravu&id=14602

S pozdravom

JUDr. Roman Jantošík

predseda OZ ŽMBL