NEW GENERATION

Číslo zmluvy 31/2021
Názov projektu NEW GENERATION
Dátum konania projektu 5.8.2021
Predkladateľ Jakub Kaprál

Cieľom projektu bolo:
Cieľom projektu NEW GENERATION bolo obohatiť ponuku kvalitných kultúrnych podujatí v Žiline, ponúknuť možnosť neformálneho hudobného vzdelávania pre mladých aj skúsených hudobníkov, obnoviť tradíciu
jazzových koncertov a jam sessions a poprepájať mladých hudobníkov v rámci mesta aj mimo neho.

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
Všetky vyššie spomenuté ciele sa napriek prekážkam zo strany pandémie podarilo naplniť. V priebehu roku 2021 sme usporiadali štyri jazzové podujatia (3x august, 1x október), všetky v plánovanom formáte koncert + workshop + jam session. Koncerty boli pôvodne dramaturgicky rozmiestnené počas celého roka (jar-leto-jeseň-zima), kvôli pandémii sme ich však museli popresúvať na letné mesiace, keď nám opatrenia umožnili
podujatia bezproblémovo zorganizovať. Koncerty NEW GENERATION sa tešili návštevnosti na úrovni 20-80 osôb, workshopov sa zúčastňovalo 5-20 a jam sessions 10-20 hudobníkov zo Žiliny a blízkeho okolia. Na koncertym, workshopy a jam sessions taktiež chodili mladí talentovaní žiaci miestnych základných umeleckých škôl, konzervatoristi, s ktorými sa na pódiu stretali hudobníci rôznych úrovní ako aj samotní profesionálni hudobníci, ktorí vystupovali na predchádzajúcom koncerte. Workshopy hodnotíme ako prirodzenú a vhodnú súčasť celého podujatia NEW GENERATION, ktorý prináša pridanú hodnotu v podobe odovzdávania skúseností mladším generáciam hudobníkov. Témy workshopov sa líšili a navzájom dopĺňali. Kým niektoré workshopy sa venovali priamo praktickému hraniu, tak iné workshopy zas boli viac diskusné a
predstavovali fórum otázok a odpovedí napr. ohľadom cvičenia, nastavenia mysle, hudobných inšpirácií. Workshopy boli živé a aktívne. Finančné prostriedky boli využité v súlade s rozpočtom projektu predovšetkým na honoráre pre umelcov vystupujúcich na koncertoch a zodpovedných za vedenie workshopov a jam sessions, ako aj za prenájom zvukovej a svetelnej techniky a osvetľovanie a ozvučovanie.
V projekte New Generation plánujeme pokračovať aj v ďalších rokoch, chceme tento koncept ďalej vylepšovať a predstaviť v ZA ďalších inšpiratívnych umelcov zo Slovenska aj sveta.

Mediálne výstupy

facebook podujatie – august 2021 – https://www.facebook.com/events/1924787594357513
facebook podujatie – august 2021 – https://www.facebook.com/events/514756229779365
facebook podujatie – august 2021 – https://www.facebook.com/events/672820257449972
facebook podujatie – október 2021- https://www.facebook.com/events/359101435806253

Galéria