Kiosk – festival nového slovenského divadla a tanca

Jedenásty  ročník festivalu slovenského nezávislého divadla a tanca Kiosk prebiehal v kultúrnom centre Stanica Žilina-Záriečie, Novej synagóge Žilina a ďalších netradičných priestoroch mesta. Prilákal 350 návštevníkov nielen zo Žiliny, ale z celého Slovenska a zahraničia. Prezentoval dvanásť divadelných a tanečných produkcií v hlavnom programe. Popri ňom ponúka aj ďalšie sprievodné aktivity: vzdelávacie a tvorivé workshopy, ranné diskusné fóra, prednášky, filmové projekcie, inštalácie a intervencie vo verejnom priestore, koncerty a program pre detského diváka.

Je najväčším festivalom svojho druhu na Slovensku. Upozorňuje na prácu divadelníkov a tanečníkov mimo kamenných divadelných scén, reflektuje situáciu tohto umenia v našej krajine, prináša však aj tvorbu Slovákov pôsobiacich v zahraničí, čím získava medzinárodný status.

Spolu sa zúčastnilo 350 návštevníkov, z toho 160 bolo akreditovaných hostí festivalu, zúčastnilo sa ho 140 umelcov a divadelných kritikov a novinárov. Zvyšok návštevníkov tvorili ľudia všetkých vekových kategórií, ktorí navštívili aspoň jedno predstavenie alebo sprievodný program jednotlivo bez akreditácie na celý festival.

Počas 11. ročníka festivalu KioSK sme sa zamerali na nové formy divadla, performancie, tanca, a súčasnej opery. Venovali sme sa podpore tvorivosti mladých –  zorganizovali sme deväťdňový tvorivý a vzdelávací workshop pre mladých performerov a jeden dlhodobý workshop pre deti,           z ktorého bol na festivale prezentovaný verejný výstup (predstavenie Čože?! Vidličky a nože!). Splnili sme úlohu „showcase festivalu“ – každoročne totiž pozývame zahraničných (aj slovenských) dramaturgov, riaditeľov iných festivalov, umeleckých vedúcich, aby mali možnosť vybrať pre svoje kultúrne inštitúcie a ďalšie festivaly to najlepšie zo slovenskej tvorby.

Harmonogram:
21. – 29. júl 2018

TVORIVÝ PROCES V PRAXI – workshop prípravy predstavenia a javiskovej skúsenosti pod vedením týchto lektorov: Viktor Černický, Jaro Viňarský, Martin Talaga, Mária Júdová, Andrej Boleslavský.

16. – 24. júl 2018

Workshop Čože?! Vidličky a nože! – príprava detského predstavenia a workshop pre deti a ich rodičov zo Žiliny

26. – 29. júl 2018

Festival nového slovenského divadla a tanca Kiosk

Kompletný program a propagácia Mesta Žilina je na stránke festivalu www.kioskfestival.sk.

Ďakujeme Mestu Žilina za podporu.

Správu vypracoval Róbert Blaško, v Žiline 18. 10. 2018