Festival mestoINAK 2016

Festival mestoINAK 2016 sa uskutočnil v dňoch 19.-25. apríla 2016. V rámci festivalu sa uskutočnili tieto aktivity: Názov: Perspektíva mesta očami detí

Zobraziť