Cestovateľský festival Cestou necestou

Číslo zmluvy 2/2022
Názov projektu Cestovateľský festival Cestou necestou
Dátum konania projektu od 1.7.2022
Dátum konania projektu do 12.11.2022
Predkladateľ OZ Cestou necestou

Cieľom projektu bolo:
usporiadať prvý trojdňový cestovateľský festival Cestou necestou v novembri s programom v dvoch sálach a filmový festival Snow Film Fest v decembri.

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
Po prvýkrát sa nám podarilo usporiadať trojdňové podujatie na dvoch miestach naraz. Súbežne išiel program v Stanici Záriečie a Novej Synagóge. Oba priestory sú komorného charakteru (pre filmy v Stanici Záriečie si limitovali počet divákov na 60) a v Novej Synagóge najviac ľudí bolo v piatok (115 divákov). Celkovo sa podujatia zúčastnilo 377 návštevníkov. Snow Film Fest sme usporiadali už v októbri a pre veľký záujem jeho repríza bola ja počas trojdňového podujatia. Vďaka finančným prostriedkom sme mohli zavolať prednášajúcich z celého Slovenska a taktiež investovať viac do propagácie. Okrem našej propagácie taktiež Stanica Záriečie zabezpečila výlet plagátov na lezeckých stenách a v meste.
Finančné zdroje sme použili iba na časť honorárov, propagácie a prenájom/technické zabezpečenie priestorov. Pôvodný plán bol zavolať prednášajúcich aj z Českej republiky a aby program tvorili iba čisto cestovateľské prezentácie, ale nakoľko nám grant pokryl iba polovicu požadovanej sumy, program sme doplnili cestovateľskými a dobrodružnými filmami, ktoré sú finančne menej náročné ako prezentácie. Sme veľmi radi, že sa nám podarilo usporiadať naše doposiaľ najväčšie cestovateľské podujatie v Žiline a budeme radi, ak to o rok budeme môcť opäť zopakovať.

Mediálne výstupy

Facebook a Instagram – oktober-november – Podujatia (event), príspevky do mnohých skupín s plagátom a fotkami prednášajúcich
Cestounecestou.sk – oktober-november – Informácie o podujatí
stanica.sk + novasynagoga.sk – oktober-november – Informácie o podujatí
výlep na mestské plagatové plochy – oktober-november – Rengl s.r.o., 20ks A2
roznos plagátov osobne do rôznych inštitúcií – oktober-november – AF, K2, La Skala, školy, kaviarne / 24ks A3 a 4ks A2
nahrávka do Rádia FM – infolist
Žilinský večerník – článok
hiking.sk – oktober-november – informacia o podujati v kalendari noviniek + tlacova sprava o celoslovenskom festivale
outdoorfilmy.sk – oktober – tlacova sprava o vsetkych nasich podujatiach na SR

Galéria

Piatok v Novej Synagoge

Stvrtok v Novej Synagoge

Vstup v Novej Synagoge

Pred prednaskou o Ceste hrdinov SNP Piatok v Novej Synagoge