Bavíme sa futbalom 2018

Projekt BSF 2018 zapojil do športovania prostredníctvom futbalových tréningov cca 200 detí zo ZŠ v Žiline. Do projektu sa zapojili školy ZŠ a MŠ Závodie, ZŠ a MŠ Trnové, ZŠ Jarná a ZŠ Karpatská. O projekt mali záujem aj ďalšie školy na území mesta, ale z kapacitných a finančných dôvodov sme nevedeli momentálne vyhovieť a pracujeme na rozšírení. Čo je pozitívne projekt pokračuje ďalej aj napriek oficiálnemu ukončeniu a vyúčtovaniu grantu na meste Žilina. Tak, ako bolo písané v žiadosti o grantovú dotáciu tréner chodí na uvedené školy a raz do týždňa v rámci ŠKD vedie tréning s deťmi. Veľké pozitívum je, že táto pravidelná aktivita naučila deti tešiť sa na každý ďalší tréning, pritiahli sme k športovaniu deti, ktoré by inak sedeli a nešportovali. Na základe toho, že tréner prišiel na školu mohli sa zapojiť do činnosti aj deti, ktoré by inak na žiadne športové tréningy nechodili. K správe prikladáme aj fotografie z akcií BSF 2018. Finančné prostriedky z grantového projektu sme plne využili v súlade s našim projektom BSF 2018. Prostriedky sa využili podľa rozpočtu, ktorý sme uviedli v žiadosti o grantovú dotáciu a to na propagáciu projektu, tlač propagačných materiálov, tričká pre deti a dobrovoľníkov, medaile a diplomy.

Daniel Kováčik – koordinátor projektu BSF 2018