7. ročník športového dňa sluchovo postihnutých v Žiline

Projekt bol zameraný na určitú špecifickú komunitu ľudí a to sluchovo postihnutých, ktorí sa nachádzajú v Žilinskom kraji (domáci hosťujúci) a sluchovo postihnutých zo celého Slovenska. Celý deň prebiehal v športovom duchu v paralelne prebiehajúcich troch disciplínach a to: stolný tenis, futsal mini pre najmenších, bowlingu v Element Café (OC Mirage), šípkarský terč  a pokrový turnaj v podnikateľskom dome na ulici Kálov. Táto športujúca komunita ľudí mala možnosť opäť sa stretnúť v našom meste a to už po 7. Rok, aj naďalej sa snažíme, aby títo športovci mali dostupnosť čo najbližšie k centre mesta.  Cieľom projektu bolo podporiť nepočujúcich športovcov a umožniť im priestor na zmeranie si síl medzi sebou bez komunikačnej bariéry, zúčastnili sa aj športovci zo Českej republiky a Poľska. Celkovo sa na športovom podujatí zúčastnilo 144 sluchovo postihnutých, z toho 82 športovcov a 62 divákov.

Hodnotenie stavu riešenia projektu:

Projekt dosiahol cielený úspech v rámci priebehu športového dňa, kde boli zabezpečení dobrovoľníci ovládajúci aj posunkovú reč aj hovorenú reč, kde nepočujúci športovci nepociťovali komunikačnú bariéru. Športové úspechy našich žilinských nepočujúcich tiež pokladáme za významné, kde sme obsadili 1 ženy a 2 muži miesto v stolnom tenise, a 2 muži a 3 miesto ženy v bowlingu. Celkový prínos hodnotíme ako vynikajúci, po športových disciplínach bolo vyhodnotenie v priestore KC ANEPS ZA, kde mali možnosť sluchovo postihnutí stretnúť aj ľudí zo zahraničia a vymeniť si tak vzájomné životné udalosti, ktoré pre nich predstavujú novú skúsenosť.

 Poskytovatelia sponzorského daru:

 Finančný: Mesto Žilina, Žilinský samosprávny kraj

 Materiálny: priestory v KC ANEPS ŽA na vyhodnotenie úspešných športovcov a posedenie, tlmočenie – Mgr. Jana Filipová, Beautyline – tlač diplomov, Slovenský gurmán – obedy zľava, Element Café – priestory na bowling – zľava

Zhrnutie celej akcie : počet účastníkov 144 ľudí (sluchovo postihnutí, rodičia sluchovo postihnutých, priatelia a široká verejnosť.)

V Žiline, dňa 30.06.2017, František Podhorský