Bitka o Atlantik

Ponorkový klub o.z. Žilina , Štúrova č.4 Žilina

Vec : Vyhodnotenie

V tomto roku sme  uskutočnili  siedmy  ročník Bitky o Atlantik s Bitkou o loď Bismarck. a HOOD

Podujatie sa tešilo mimoriadnemu záujmu divákov. Prialo nám počasie a program splnil očakávania divákov.. Tento ročník sa scenárom  zhodoval s  realizáciou a to ocenili aj prítomný diváci. Môžem konštatovať, že vytýčené ciele grantového programu boli splnené. Je to možné dokumentovať jednak prítomnými médiami a reakciou v nich.

Televízne noviny JOJ z 22.8.2014.

S pozdravom
Randa Vladimír
Predseda Ponorkového klubu o.z. Žilina a Žilinského Tankového klubu

DSC_4373 DSC_4381 DSC_4397 DSC_4406 DSC_4426 DSC_4452 DSC_4468 DSC_4505 DSC_4619 DSC_4647