Žilinský mestský polmaratón

Číslo zmluvy: 83/2019
Názov projektu: Žilinský mestský polmaratón
Dátum konania projektu: 15.9.2019
Predkladateľ: Horolezecký klub Salora

Cieľom projektu bolo: Vytvoriť tradičnú, ale pritom modernú športovú súťaž pre širokú verejnosť v meste Žilina. -pre všetky vekové kategórie, deti, dospelých aj mládež
Poskytnúť bežcom komplexné bežecké služby za dostupné štartovné. Pre divákov zaujímavý zážitok a pre všetkých spoločnú zábavu.
Dlhodobý cieľ. Patriť medzi 5 najznámejších, najvýznamnejších a najzaujímavejších bežeckých podujatí na
Slovensku.
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: 15 septembra sme zorganizovali 5. ročník Žilinského mestského polmaratónu. Súčasťou Žilinského mestského polmaratónu každoročne sú aj doplnkové behy a disciplíny. Postupne tento pretek rozvíjame a snažíme sa zapájať hlavne obyvateľov mesta Žilina a blízkeho okolia. Na štart všetkých bežeckých a kolobežkových tratí a detských behov sa nám podarilo dostať presne 565 športujúcich. Sme veľmi radi, že sa nám darí prilákať na štart takéto množstvo širokej verejnosti a budeme v tom určite pokračovať aj v nasledujúcich rokoch. Našim hlavným cieľom je jednoznačne vytvoriť v Žiline hodnotný mestský beh so všetkými doplnkovými aktivitami čo k takémuto behu patrí. Certifikovaná trať polmaratónu túto náročnú úlohu spĺňa a my tak beh a aktívny spôsob života približujeme masovej verejnosti aj jednoduchšími, kratšími trasami ako je päť kilometrový beh, desať kilometrový beh a pre tých čo radi skúšajú nové výzvy sme zapojili aj kolobežky. V nasledujúcich ročníkoch chceme v tomto nastavenom trende pokračovať a pridáme ďalšie disciplíny aj pre mládež a deti. Chceme tak vštepovať pohybovú aktivitu a zdravý životný štýl všetkým obyvateľom Žiliny.

Mediálne výstupy:
behame.sk – 10-20.9.2019 – dva články na internete
www.atletika.sk – 15-25.9.2019 – článok na internete
facebook 10-25.9.2019 – komenty a dosah niekoľko 10k osôb