Žilinská detská univerzita 2021

Číslo zmluvy: 86/2021 – ŠKŠCRMR/2021
Názov projektu: Žilinská detská univerzita 2021
Dátum konania projektu: 6.7.2021
Predkladateľ: Peter Hockicko

Cieľom projektu bolo: Motivačnými prednáškami a ukážkami vzbudiť záujem detí o štúdium
prírodných a technických vied,
– naučiť deti vedecky prezentovať svoje názory a vedomosti,
– pripraviť pôdu pre zmenu vzťahu a zvýšeniu záujmu študentov stredných škôl k vede, technike, výskumu a následne aj zvýšenie záujmu o štúdium na technických univerzitách s možnosťou orientovať svoju kariéru do oblasti výskumu,
– formou hry, otázok, odpovedí, názorných praktických ukážok priblížiť žiakom základných škôl výsledky vedy a techniky, zbaviť deti neprimeraného rešpektu pred prírodnými a technickými vedami, najmä matematikou, prírodovedou, prípadne neskôr fyzikou (v zmysle Komenského „Schola ludus – škola hrou“),
– prostredníctvom mladej generácie pozitívne ovplyvniť názor ich rodičov a širšej verejnosti na význam výskumu pre rozvoj spoločnosti,
– rozvíjať spoluprácu základného a vysokého školstva pri hľadaní a formovaní talentovaných detí s vyhliadkou budúceho štúdia na technickej VŠ a uplatnením sa v technickej praxi.

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
V dňoch 6.7. – 9.7. 2021 sa uskutočnil 17. ročník Žilinskej detskej univerzity.
Vzhľadom na protiepidemiologické opatrenia v čase prípravy (apríl, máj 2021), bolo OV ŽDU 2021 rozhodnuté, že sa daný ročník uskutoční dištančnou formou. Na ŽDU 2021 sa prihlásilo 35 detí, avšak sledovanie cez YouTube kanál bola vyššia (6.7.: 104 zhliadnutí, 7.7.: 148 zhliadnutí, 8.7.: 94 zhliadnutí, 9.7.: 98 zhliadnutí). Počas ŽDU 2021 bolo realizovaných 15 prednášok pre deti, 10 išlo naživo, 5 zo záznamu. Počas prednášok kládli deti otázky, na ktoré po prednáške jednotliví prednášajúci odpovedali. Priebehy jednotlivých dní je možné pozrieť cez YouTube kanál, deti, ktoré sa nemohli doobeda zúčastniť prednášok si pozerali (a ešte aj môžu pozrieť) dané videá v poobedňajších hodinách. Získané finančné prostriedky boli použité na nákup telekomunikačnej techniky súvisiacej s nahrávaním videí a prenosom živého vysielania a tiež aj na výrobu edukačných materiálov – momentálne sa pripravuje USB, na
ktorom budú videá, experimenty prezentované na ŽDU 2021.

Mediálne výstupy
Žilinská detská univerzita 2021 – 4. deň – piatok /9.7.2021/ https://www.youtube.com/watch?v=oHokJVbtrek
Žilinská detská univerzita 2021 – 3. deň – štvrtok /8.7.2021/ https://www.youtube.com/watch?v=gnX3SVnFABk&t=429s
Žilinská detská univerzita 2021 – 2. deň – streda /7.7.2021/ https://www.youtube.com/watch?v=h8cUhU7a19c&t=44s
Žilinská detská univerzita 2021 – 1. deň – utorok /6.7.2021/ https://www.youtube.com/watch?v=fIhAQ-9s2Vk&t=13246s

Galéria