Zdravé deti – zdravá budúcnosť

Číslo zmluvy 64/2021 – OŠKŠCRMR/2021
Názov projektu Zdravé deti – zdravá budúcnosť
Dátum konania projektu 7.10.2021
Predkladateľ Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa

Cieľom projektu bolo:
oboznámiť žiakov o zdravom zdravotnom štýle a správnom držaní tela. Prezentovať žiakom rôzne gymnastické cvičenia s možnosťou si to vyskúšať aj v praxi

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
Dňa 7.10. 2021 sme realizovali projekt Zdravé deti – Zdravá budúcnosť, v rámci ktorého nám mesto Žilina prispelo sumou 500.-€ na nákup gymnastického náradia a propagáciu zdravého pohybu medzi žiakmi.
Konkrétne sa jednalo o nákup 6ks žineniek, za čo mestu Žilina veľmi pekne ďakujeme.

Mediálne výstupy

www.zaymuska.sk – od. 10.7.2021 – článok

Galéria