XX. ročník JARNÁ CENA ŽILINY 2021 (SPRING PRIX OF ŽILINA 2021)

Číslo zmluvy 63/2021-OSKSCRMR/21
Názov projektu XX. ročník JARNÁ CENA ŽILINY 2021 (SPRING PRIX OF ŽILINA 2021)
Dátum konania projektu 10.9.2021
Predkladateľ Plavecký klub TENAX, o.z.

Cieľom projektu bolo:
Cieľom projektu a plaveckého klubu TENAX bolo aj v tomto ročníku predstaviť športovej verejnosti mesta Žiliny plavcov zaradených do reprezentácie SVK, ktorí môžu byť vzorom pre našu športujúcu mládež a
mladých žilinských plavcov. Vzhľadom k tomu, že náš míting bol zaradený do medzinárodného kalendára FINA bolo možné, aby plavci mohli plniť limity na všetky vrcholné európske či svetové podujatia. Našim cieľom bolo s podporou mesta Žilina a vedenia plavárne vytvoriť čo najlepšie podmienky na plnenie týchto kritérií.

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
Jeden z najvýznamnejších medzinárodných plaveckých mítingov na Slovensku oslávil svoje jubilejné 20. výročie. Viaceré obmedzenia a bezpečnostné opatrenia v súvislosti COVID-19, mali za následok výrazne
nižšiu účasť pretekárov, ako aj zúčastnených klubov zvlášť zahraničných. Od piatka do nedele (10. – 12. 9. 2021) hostil organizátor podujatia PK TENAX Žilina športovcov a realizačné tímy z Cypru a Slovenska.
V priebehu štyroch súťažných poldní si Žilinskej mestskej krytej plavárni, zmeralo sily 339 plavcov z 39 klubov (38 SVK, 1 zahraničný), v 2055 štartoch, čo je v histórii mítingu v dôsledku pandémie najnižší počet ako klubov, tak aj pretekárov. Víťazom bolo počas slávnostných ceremoniálov odovzdaných 276 medailí. Najlepší plavci v žiackych kategóriách boli odmenení vecnými darmi a najlepší seniori finančnými cenami. Toho roku bol prekonaný len jeden rekord mítingu. S pomedzi 35 žilinských plavcov bola najúspešnejšou Emma Marušáková (3-2-1) z PK TENAX. Finančné prostriedky získané z grantu podpory mesta Žilina na projekt JCŽ 2021 boli použité na hradenie väčšej časti nákladov spojených s prenájmom bazéna.

Mediálne výstupy

Facebook PK TENAX ŽILINA – 10.9.2021 – článok, foto https://www.facebook.com/307521256107107/photos/a.1008961492629743/1701741110018441/
Instagram PK TENAX ŽILINA – 10.9.2021 – článok, foto https://www.instagram.com/p/CTpvQyUNCpG/
Web SPF 10.9.2021 – propozície, výsledková listina, štatistiky – logo mesta Žilina
https://public.calendar.sportnet.online/swimmsvk.sk/60bf5f6f3e2fb81fa62b4bc5?calendars=4a09ab92-b7c8-429a-8fbe-6dd95fc9d8b9&dateFrom=2021-01-01&dateTo=2021-1231&fullscreen=true&view=list
Banery, reklamne panely, tabule a TV na bazene – 10.9.2021 – prezentacia loga mesta na bazene
Facebook SPF – 10.9.2021 – fotogaléria z priebehu JCZ 2021
https://www.zonerama.com/miroslavkliner/Album/7618982?fbclid=IwAR1_EC27UVfJ31E-gp0ockWfUIbzpQ4t_FULKiPn9kUPNUsT7sHh5X99viw

Galéria

Jarná cena Žiliny 2021

momentka z priebehu súťaží 2

Jarná cena Žiliny 2021

Úvodný nástup rozhodcov na začiatku prvého súťažného poldňa
JCŽ 2021

Jarná cena Žiliny 2021

momentka z priebehu súťaží 1

Jarná cena Žiliny 2021Partneri podujatia – mesto a plaváreň

Jarná cena Žiliny 2021

baner Mesto Žilina – finančná podpora

Jarná cena Žiliny 2021

momentka z priebehu súťaží 3