VII. Športové hry seniorov s vnúčatami

Číslo zmluvy: 62/2019 – OKŠCRMR/2019
Názov projektu: VII. Športové hry seniorov s vnúčatami
Dátum konania projektu: 1.6.2019
Predkladateľ: JAS Žilina – Bytčica

Medzigeneračné prepojenie a tolerancia pri športovom súťažení. Cca 150 účastníkov.
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: Hodnotiaca správa o akcii: VII.
Športové hry seniorov s vnúčatami
Cieľ projektu: Hýbme sa sami, aby nemuseli hýbať s nami… sme naplnili v pekný slnečný deň 1. 6. 2019 na ihrisku TJ Tatran Bytčica, pod záštitou primátora mesta Žilina Mgr. Petra Fiabáne.
Poslanci Mestského zastupiteľstva za náš obvod Mgr. Trnovec a BC. Jozef Juriš slávnostne otvorili VII. ŠHSsV. Účastníkov vítali členovia Jednoty aktívnych seniorov (JAS) pre tento deň oblečení v štýle námorníckej družiny a náš maskot „Zajo Jajo“, ktorý spestril deťom samotné športovanie tým, že ich usmerňoval na jednotlivé disciplíny, dohliadal na pitný režim. Asistoval pri vyhodnotení súťaží odovzdávaním diplomov, medailí, drobných darčekov a sladkostí.
Deti aj seniori si s radosťou vyskúšali jazdu na kolobežke, beh, hod granátom, boollobal, petanqe, kop do bránky, kolky a ťah lanom. Seniori predohrávali v dňoch vopred stolný tenis, petanqe a šípky.
Po absolvovaní všetkých disciplín bolo poskytnuté občerstvenie – guľáš.
Teší nás, že prichádzajú aj rodičia detí, ktorí si tiež zašportujú a sú ochotní pomáhať.
Medzigeneračného prepojenia pri športovom súťažení sa zúčastnilo 169 účastníkov.
Bez poskytnutej finančnej pomoci by sme to však nezvládli.
Ďakujeme aj všetkým dobrovoľníkom, ktorí prispeli svojou ochotou k zvládnutiu akcie.
Ďakujeme za všetkých.
Fotodokumentáciu z akcie nájdete tu:
https://jds-zilina.webnode.sk/jas-jednota-aktivnych-seniorov/fotogaleria-2019/
alebo tu:
https://photos.google.com/share/AF1QipOlPcHSujD-qZdBtPUIH HgG9ZGEL1meMpurpyowgWKHCOgbER2uw3zrtGUBKuSCQ?key=amZFaVZwcVdROVI3eU9rYUhsUWoyLWxZby1GWDRR
Poďakovanie:
https://jds-zilina.webnode.sk/news/vii-sportove-hry-seniorov-s-vnucatami-v-bytcici/
V Žiline: 20.6.2019

Mediálne výstupy:
webová stránka: https://jdszilina.webnode.sk/ – 01.06.2019 – https://photos.google.com/share/AF1QipOlPcHSujD-qZdBtPUIH-HgG9ZGEL1meMpurpyowgWKHCOgbER2uw3zrtGUBKuSCQ?key=amZFaVZwcVdROVI3eU9rYUhsUWoyLWxZby1GWDRR

https://www.facebook.com/groups/89398614519/ – 16.05.2019 – oznam v miestnom rozhlase