TVORÍME S RADOSŤOU

Na základe zmluvy medzi našou školou a mestom Žilina
o poskytnutí finančného grantu č. 149/2017 vo výške 350,- Eur Vám predkladáme
fotodokumentáciu grantu a túto krátku správu.
Pridelené finančné prostriedky sme použili na nákup rôzneho kreatívneho materiálu
z dreva (drevené výrezy), laminátor s fóliami a špeciálny hudobný nástroj s paličkami.
Žiakom prinášajú radosť pri práci v našej dielničke, majú možnosť sa samostatne realizovať
a prezentovať aj na verejnosti. Pri hre na hudobných nástrojoch zožali veľký úspech,
ktorý potešil srdiečka nielen im, alej aj rodičom. Tam kde sú šťastní žiaci, je šťastná aj celá
škola.
Ďakujeme Vám veľmi pekne za poskytnutie finančných prostriedkov a tešíme
sa na ďalšiu spoluprácu.
S pozdravom
Martina Michalcová