Trnovské pohodové slávnosti 2022

Číslo zmluvy 18/2022
Názov projektu Trnovské pohodové slávnosti 2022
Dátum konania projektu od 14.4.2022
Dátum konania projektu do 31.8.2022
Predkladateľ Jozef Juriš VEKAM

Cieľom projektu bolo:
Cieľom slávností bolo pripomenúť si scénickou formou najvýznamnejšie udalosti z histórie, obce či tradície zo života svätcov sv. Juraja, sv. Cyrila, sv. Metoda. V roku 2022 sa konal už XIII. ročník slávností. Po dlhšej časovej odluke sposobenej pandemickou situáciou sa mohli na jednom mieste stretnúť nielen obyvatelia miestnej časti Žilina – Trnové, členovia kultúrnych, vzdelávacích, folklórnych, duchovných, športových komunít zo Žiliny, deti a mládež zo Žiliny – Trnové, obyvatelia žilinského regiónu, ale i slovenskí i zahraniční turisti.

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
Projekt splnil očakávania organizátorov a bohatý kultúrny program prilákal do mestskej časti Trnové množstvo návštevníkov zo širokého okolia. Finančné prostriedky či už zo zdrojov mesta, alebo aj sponzorských príspevkov boli použité výlučne na zostavenie bohatého kultúrneho programu. Rovnako nemalou pomocou bola práca dobrovoľníkov, ktorí sa podieľali na organizovaní celého podujatia, výstavby nadstrešení až po zabezpečenie verejného poriadku počas osláv.

Mediálne výstupy 

Rádio Frontinus – 06/2022 – Hudobná pozvánka na akciu
Portál SP 21 – 06/2022 – Interview
ŠLÁGER TV – 06/2022 – Mediálna pozvánka
Týždenník Večerník – 06/2022 – Plagát – pozvánka na podujatie
MY Žilinské Noviny – 06/2022 – pozvánka na podujatie
Týždenník Večerník – 07/2022 – interview, opis podujatia
Portál Žilinak – 07/2022 – článok podujatiu

Galéria 

Skupina Polemic

nedeľný program – Verejná nahrávka TV ŠLÁGER Návštevníci trnovských hodov Vystúpenia miestnych organizácií

Vystúpenie detskej skupiny Pali a Pali