STREETBALL PROTI RAKOVINE

Hodnotiaca správa – Zmluvy o poskytnutí grantovej dotácie číslo
98/2015 – OKŠCRMR/2015

Streetball proti rakovine 2015 bol sériou streetballových turnajov, ktoré spája myšlienka podpory boja proti rakovine a rozvoja streetballu v Žilinskom regióne. Jednotlivé turnaje série sa uskutočnili v Žiline (06.06.2015, 08.08.2015), Kysuckom novom meste (13.06.2015), Rosine (27.06.2015) a Krásne nad Kysucou (25.07.2015).

Zúčastnené tímy súťažili v šiestich kategóriách súťaže družstiev (muži, ženy, mix, chlapci, dievčatá, do 14 rokov) a v piatich kategóriách súťaže jednotlivcov (muž, žena, chlapec do 18 rokov, dievča do 18 rokov, chlapec do 14 rokov). SPR2015 prispel k protirakovinovej osvete a finančnej podpore onkologických ambulancií FNsP v Žiline.

Vďaka finančnej podpore poskytnutej dotáciou sa podarilo splniť všetky stanovené ciele. Streetballových turnajov sa zúčastnilo takmer 130 tímov, v ktorých súťažilo 450 hráčok a hráčov, čo predstavuje opätovný nárast záujmu o projekt zo strany športujúcej verejnosti a tým aj rozšírenie protirakovinovej osvety a prevencie medzi väčšiu skupinu mládeže a ostatnej širokej verejnosti.

Prvého turnaja série, ktorý sa uskutočnil 06.06.2015 v Žiline sa zúčastnil rekordný počet 100 tímov, v ktorých súťažilo 350 hráčov a hráčok.

Súčasťou každého turnaja bol informačný stánok žilinskej pobočky Ligy proti rakovine, v ktorom sa nachádzali informačné materiály zaoberajúce sa problematikou rakoviny. Zástupcovi Ligy proti rakovine bol na finálovom turnaji, ktorý sa konal v Žiline dňa 08.08.2015, odovzdaný darovací poukaz v hodnote 700 € určený na podporu onkologických pacientov.

Realizácia projektu prispela k pokračovaniu tradície streetballových turnajov pod názvom STREETBALL PROTI RAKOVINE.

http://www.zmbl.sk/fotogaleria/streetball-proti-rakovine-2015

video z turnajov:

výsledky z turnajov:

http://www.streetballprotirakovine.sk/streetball-proti-rakovine-2015/vysledky

http://basket.sk/doc/25615/v-ziline-final-four-vyvrcholil-streetball-proti-rakovine-2015foto_5e5442cd137460134c0e74ffc49341fcfoto_36691815dc90839659451b481d3a91fdfoto_0127825385eb70724138f7e99c5b652cfoto_ad078802b9282f2071c0fe9cdbee6137foto_dfc8a1740899594096ab57dce5f4302cfoto_fb6e81534523714b641de9d9c72be7e5