STREETBALL PROTI RAKOVINE 2019

Číslo zmluvy: 78/2019 – OKŠCRMR/2019
Názov projektu: STREETBALL PROTI RAKOVINE 2019
Dátum konania projektu: 11.5.2019
Predkladateľ: Žilinská mestská basketbalová liga

Cieľom projektu bolo: Hlavným cieľom projektu bolo spojiť protirakovinovú osvetu a prevenciu so športom,
rozhýbať streetballom, čo najviac ľudí bez rozdielu veku a popri tom upriamiť ich pozornosť na celospoločenský problém, ktorým rakovina jednoznačne je. Okrem toho, že aktívny pohyb, je dôležitou zložkou zdravého životného štýlu, ktorý posilňuje fyzickú kondíciu, je šport (streetball) aj cestou posilňovania psychickej kondície a odolnosti, keď učí jednotlivcov bojovať a nevzdávať sa aj v ťažkých (niekedy beznádejných) situáciách, čo je jedným zo základov úspešného boja so zákernou chorobou.
Výťažok z podujatia bude venovaný žilinskej pobočke Ligy proti rakovine (LPR) a darované finančné prostriedky budú použité na zlepšenie podmienok pre pacientov onkologických ambulancií FNsP Žilina (nové polohovateľné lôžka pre aplikáciu chemoterapie a pod.).
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: Vďaka grantovej podpore sa úspešne podarilo zorganizovať sériu športovo-charitatívnych turnajov STREETBALL PROTI RAKOVINE 2019, ktorej sa zúčastnilo viac ako 50 družstiev.
Žilinskej pobočke Ligy proti rakovine bol venovaný výťažok vo výške 800 €.
https://www.sbpr.sk/Galeria/2019/InHelp-Finals-2019/obr-110.html#galeria-obal

výsledky jednotlivých turnajov:
– Žilina https://www.sbpr.sk/Turnaje/Zilina/Vysledky/
– InHelp Finále https://www.sbpr.sk/Turnaje/InHelp-Finals/Vysledky/

prehľad partnerov
https://www.sbpr.sk/Partneri/

fotogalérie z projektu sú k dispozícii tu:
– STREETBALL PROTI RAKOVINE, 11.05.2019, Žilina:
https://www.sbpr.sk/Galeria/2019/Streetball-proti-rakovine-2019/
– InHelp Finále 2019, 06.07.2019, Žilina:
https://www.sbpr.sk/Galeria/2019/InHelp-Finals-2019/

videá a foto z turnajov nájdete aj na našom facebooku:
https://www.facebook.com/streetballprotirakovine/videos/471920453375409/

Mediálne výstupy:
web projektu – máj 2019 – súčasnosť  – zverejnenie loga mesta
facebook projektu – máj 2019 – súčasnosť – zverejnenie loga mesta
bannery na všetkých turnajoch série SPR2019 – máj – júl 2019 – zverejnenie loga mesta