ŠPORTOVÉ PODUJATIA pre deti, mládež a dospelých v roku 2018

Hodnotiaca správa ku grantovej dotácii č.121/2018-OKŠCRMR/2018

Predkladá: Olympijský klub Žilina

Olympijský klub Žilina zorganizoval v roku 2018, alebo bol rozhodujúcim spoluorganizátorom, podujatí na ktorých sa finančne podieľalo Mesto Žilina v zmysle horeuvedenej grantovej dotácie,

pričom bol pôvodný rozsah čiastočne redukovaný, vzhľadom k zníženej výške dotácie:

 

Olympijský deň v Žiline, 20.6.

Olympijský deň v troch školách

Volejbalový turnaj škôl,

Beseda s olympionikom,

Výstava k ZOH, Žilina,

Zátopkova desiatka.

Pripojená fotodokumentácia.

Okrem uvedeného Olympijský klub zorganizoval rad ďaľších podujatí, najmä pre deti a mládež, ktoré je možné pozrieť na webovej stránke Slovenského olympijského výboru.

image description

dav